THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

Số kí hiệu 24/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/01/2020
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Kon Tum
Người ký Nguyễn Văn Hòa

Nội dung

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (Trung tâm).

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau: thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp phép.

Bước 5: Sau khi có kết quả,

- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.

Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.

- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.

Thành phần, số lượng  hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Bản chính - theo mẫu).

- Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Bản chính).

- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (Bản chính - theo mẫu).

- Giấy phép đã được cấp (Bản sao).

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết:

Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xả nước thải vào nguồn nước.

Kết quả thực hiện:

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (gia hạn, điều chỉnh).

Phí, Lệ phí:                 

* Phí thẩm định gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi bằng 50% phí thẩm định theo quy định. Mức thu:

- Đối với lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm: 300.000 đồng.

- Đối với lưu lượng nước từ 100m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm: 900.000 đồng.

- Đối với lưu lượng nước từ 500m3/ngày đêm đến dưới 2.000m3/ngày đêm: 2.200.000 đồng.

- Đối với lưu lượng nước từ 2.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 4.200.000 đồng.

- Đối với lưu lượng nước trên 10.000m3/ngày đêm đến dưới 20.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: 5.800.000 đồng.

- Đối với lưu lượng nước từ 20.000m3/ngày đêm đến dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: 7.300.000 đồng.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 10 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).

- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (Mẫu số 37 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).

Yêu cầu, điều kiện

- Việc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước phải căn cứ vào các quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013; Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ được đính kèm tại Phụ lục I và các điều kiện sau đây:

+ Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm Giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày.

+ Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp.

+ Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

- Các trường hợp điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước:

+ Nguồn nước không bảo đảm việc cung cấp nước bình thường.

+ Nhu cầu khai thác, sử dụng nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nguồn nước.

+ Xảy ra các tình huống khẩn cấp cần phải hạn chế việc khai thác, sử dụng nước.

+ Khai thác nước gây sụt, lún mặt đất, biến dạng công trình, xâm nhập mặn, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước.

+ Lượng nước thực tế khai thác của chủ Giấy phép nhỏ hơn 70% so với lượng nước được cấp phép trong thời gian mười hai (12) tháng liên tục mà không thông báo lý do cho cơ quan cấp phép.

+ Chủ giấy phép đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khác với các nội dung không được điều chỉnh trong giấy phép quy định tại Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ (Điều chỉnh nguồn nước tiếp nhận nước thải; Điều chỉnh lượng nước xả vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp; Điều chỉnh thông số, nồng độ các chất ô nhiễm, quy chuẩn áp dụng quy định trong giấy phép xả nước thải mức thấp hơn).

Căn cứ pháp lý:

 - Luật Tài nguyên nước năm 2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.

- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây