THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

Số kí hiệu Thủ tục
Ngày ban hành 23/03/2016
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Chứng nhận (QSGD)
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum
Người ký Sở TN&MT Tỉnh Kon Tum

Nội dung

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: Số 411 U Rê, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ)

+ Buổi sáng từ 7h30’-10h30’

+ Buổi chiều từ 13h30’-16h30’

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ)

+ Buổi sáng từ 7h30’-10h30’

+ Buổi chiều từ 13h30’-16h30’   

Cách thức thực hiện:

Giải quyết trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1.1. Trường hợp Rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên thế chấp, bên nhận thế chấp. Hồ sơ gồm:

a. Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (theo Mẫu số: 02/ĐKTĐ - 01 bản chính);
b. Hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp các bên thoả thuận bổ sung, rút bớt tài sản thế chấp, thoả thuận rút bớt, bổ sung, thay thế một trong các bên ký kết hợp đồng thế chấp (01 bản chính) hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên, thay đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi một trong các bên ký kết hợp đồng thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (01 bản sao có chứng thực) trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;
c. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuê (01 bản chính);

d. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được uỷ quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản uỷ quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.
1.2 Trường hợp thay đổi loại hình doanh nghiệp của một bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp; hồ sơ gồm:

a. Các giấy tờ sau:

+ Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (theo Mẫu số: 02/ĐKTĐ - 01 bản chính);   

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuê (01 bản chính);

+ Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được uỷ quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cấu đăng ký xuất trình bản chính văn bản uỷ quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.

 b. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản đó thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;

c. Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký (01 bản chính).

1.3. Trường hợp thay đổi tên hoặc thay đổi bên nhận thế chấp mà không thuộc trường hợp 1.2  đối với tất cả các hợp đồng đó, hồ sơ gồm:

a. Các giấy tờ sau:

+ Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (theo Mẫu số: 02/ĐKTĐ - 01 bản chính);    
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuê (01 bản chính);

+ Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được uỷ quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cấu đăng ký xuất trình bản chính văn bản uỷ quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.

b. Hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp các bên thoả thuận thay đổi bên nhận thế chấp (01 bản chính) hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên hoặc thay đổi bên nhận thế chấp  theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;

c. Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký (01 bản chính).

1.4. Trường hợp thay đổi tên của bên thế chấp thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi quy định tại trường hợp 1.1 và (01) bộ hồ sơ yêu cầu xác nhận thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định:

a. Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo mẫu số 09/ĐK)

b. Các giấy tờ theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nội dung biến động phải được phép của cơ quan có thẩm quyền;

c. Một trong các loại giấy chứng nhận đã cấp có nội dung liên quan đến việc đăng ký biến động.

2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời gian giải quyết:

Trong ngày làm việc, nếu nhận sau 15 giờ thì giải quyết vào sáng ngày làm việc tiếp theo.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ngân hàng, Công chứng.

Kết quả:

Giấy chứng nhận

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp 

Lệ phí:                  

Lệ phí Đăng ký giao dịch bảo đảm. Mức thu: 60.000 đồng/hồ sơ

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nôi dung thế chấp đã đăng ký (Mẫu số 02/ĐKTĐ Thông tư số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 18/11/2011 của Bộ Tư Pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường.)

- Đơn đăng ký biến động quyền sử dụng đất đai và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT)

Yêu cầu, Điều kiện thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật đất đai năm 2013;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính Phủ;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thủ tục hành chính"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây