THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo lĩnh vực: Tài nguyên nước

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thủ tục 13 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (quy mô vừa/nhỏ).
2 Thủ tục 12 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (quy mô vừa/nhỏ).
3 Thủ tục 11 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (quy mô vừa/nhỏ).
4 Thủ tục 10 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước.
5 Thủ tục 9 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
6 Thủ tục 8 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
7 Thủ tục 7 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
8 Thủ tục 6 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
9 Thủ tục 5 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.
10 Thủ tục 4 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
11 Thủ tục 3 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
12 Thủ tục 2 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất
13 Thủ tục 1 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất
14 Thủ tục 14 07/04/2017 14. Gia hạn Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
15 Thủ tục 13 07/04/2016 13. Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
16 Thủ tục 12 07/04/2017 12. Điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
17 Thủ tục 11 07/04/2016 11. Gia hạn Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây