THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo lĩnh vực: Tài nguyên nước

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 82/QĐ-UBND 01/02/2021 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
2 82/QĐ-UBND 01/02/2021 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.
3 82/QĐ-UBND 01/02/2021 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.
4 82/QĐ-UBND 01/02/2021 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
5 82/QĐ-UBND 01/02/2021 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác
6 82/QĐ-UBND 01/02/2021 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác
7 82/QĐ-UBND 01/02/2021 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/n
8 82/QĐ-UBND 01/02/2021 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai
9 82/QĐ-UBND 01/02/2021 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm.
10 82/QĐ-UBND 01/02/2021 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
11 82/QĐ-UBND 01/02/2021 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
12 82/QĐ-UBND 01/02/2021 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
13 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh
14 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
15 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
16 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi.
17 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây