THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo lĩnh vực: Tài nguyên nước

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thủ tục 14 07/04/2017 14. Gia hạn Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
2 Thủ tục 13 07/04/2016 13. Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
3 Thủ tục 12 07/04/2017 12. Điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
4 Thủ tục 11 07/04/2016 11. Gia hạn Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
5 Thủ tục 10 07/04/2016 10. Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
6 Thủ tục 09 07/04/2016 09. Điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
7 Thủ tục 08 07/04/2016 08. Gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
8 Thủ tục 07 07/04/2016 07. Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
9 Thủ tục 06 07/04/2016 06. Điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
10 Thủ tục 05 07/04/2016 05. Gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
11 Thủ tục 04 07/04/2014 04. Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
12 Thủ tục 03 07/04/2016 Thủ tục: 03. Điều chỉnh nội dung Giấy phép thăm dò nước dưới đất
13 Thủ tục 02 07/04/2016 Thủ tục: 02. Gia hạn Giấy phép thăm dò nước dưới đất
14 Thủ tục 07/04/2016 Thủ tục: Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất
15 Thủ tục A.01 16/11/2017 Thủ tục: A.01.Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi.
16 Thủ tục A.02 16/11/2017 Thủ tục: A.02.Thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Thực hiện đồng thời với hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước)
17 Thủ tục B.13 17/11/2017 Thủ tục: B.13.Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (quy mô vừa/nhỏ)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây