THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo lĩnh vực: Tài nguyên khoáng sản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thủ tục A.05 14/11/2017 Thủ tục: A.05.Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong phần diện tích dự án xây dựng công trình.
2 Thủ tục A.04 14/11/2017 Thủ tục: A.04.Kiểm tra, nghiệm thu và trình ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản.
3 Thủ tục A.03 14/11/2017 Thủ tục: A.03.Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
4 Thủ tục A.02 14/11/2017 Thủ tục: A.02.Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
5 Thủ tục A.01 14/11/2017 Thủ tục: A.01.Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
6 Thủ tục 14 31/03/2016 14.Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản
7 Thủ tục 13 31/03/2016 13. Thẩm định, phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
8 Thủ tục 12 31/03/2016 12.Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
9 Thủ tục 11 31/03/2016 11. Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
10 Thủ tục 10 31/03/2016 10. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
11 Thủ tục 09 31/03/2016 09.Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
12 Thủ tục 08 31/03/2016 08.Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
13 Thủ tục 07 31/03/2016 07. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản
14 Thủ tục 06 31/03/2016 06. Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
15 Thủ tục 05 31/03/2016 05. Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
16 Thủ tục 04 31/03/2016 04.Khai thác khoáng sản trong phạm vi công trình dự án
17 Thủ tục 03 31/03/2016 03.Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây