THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo lĩnh vực: Tài nguyên khoáng sản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thủ tục 9 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
2 Thủ tục 8 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
3 Thủ tục 7 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản.
4 Thủ tục 6 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
5 Thủ tục 5 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.
6 Thủ tục 4 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Kiểm tra, nghiệm thu và trình ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản
7 Thủ tục 3 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực).
8 Thủ tục 2 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
9 Thủ tục 1 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản
10 Thủ tục A.05 14/11/2017 Thủ tục: A.05.Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong phần diện tích dự án xây dựng công trình.
11 Thủ tục A.04 14/11/2017 Thủ tục: A.04.Kiểm tra, nghiệm thu và trình ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản.
12 Thủ tục A.03 14/11/2017 Thủ tục: A.03.Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
13 Thủ tục A.02 14/11/2017 Thủ tục: A.02.Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
14 Thủ tục A.01 14/11/2017 Thủ tục: A.01.Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
15 Thủ tục 14 31/03/2016 14.Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản
16 Thủ tục 13 31/03/2016 13. Thẩm định, phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
17 Thủ tục 12 31/03/2016 12.Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây