THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo lĩnh vực: Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 643/QĐ-UBND 30/08/2020 Thủ tục: Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh.
2 643/QĐ-UBND 30/08/2020 Thủ tục: Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
3 643/QĐ-UBND 30/08/2020 Thủ tục: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
4 643/QĐ-UBND 30/08/2020 Thủ tục: Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
5 643/QĐ-UBND 30/08/2020 Thủ tục: Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
6 643/QĐ-UBND 30/08/2020 Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi,
7 643/QĐ-UBND 30/08/2020 Thủ tục: Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
8 643/QĐ-UBND 30/08/2020 Thủ tục: Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)
9 643/QĐ-UBND 30/08/2020 Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại
10 643/QĐ-UBND 30/08/2020 Thủ tục: Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
11 643/QĐ-UBND 30/08/2020 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
12 643/QĐ-UBND 30/08/2020 Thủ tục: Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây