THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo lĩnh vực: Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thủ tục A.01 26/03/2012 Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
2 Thủ tục 26/03/2012 Thủ tục Cấp giấy xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án
3 Thủ tục 26/03/2012 Thủ tục thẩm định và phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản đã có Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường
4 Thủ tục 26/03/2012 Thủ tục thẩm định và phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư khai thác khoáng sản mới; dự án đầu tư nâng công suất hoặc mở rộng diện tíc
5 Thủ tục 26/03/2012 Thủ tục thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
6 Thủ tục 26/03/2012 Thủ tục kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
7 Thủ tục 26/03/2012 Thủ tục chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ
8 Thủ tục 26/03/2012 Thủ tục cấp Giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu
9 Thủ tục 26/03/2012 Thủ tục: Thủ tục đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
10 Thủ tục 26/03/2012 Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
11 Thủ tục 26/03/2012 Thủ tục cấp gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại
12 Thủ tục 26/03/2012 Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại
13 Thủ tục 26/03/2012 Thủ tục cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại
14 Thủ tục B.05 14/11/2017 5. Thủ tục: Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ số 4 phần B
15 Thủ tục B.04 14/11/2017 Thủ tục: B.04.Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
16 Thủ tục B.03 14/11/2017 Thủ tục: B.03.Thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
17 Thủ tục B.02 14/11/2017 Thủ tục: Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây