THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo lĩnh vực: Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh.
2 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
3 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
4 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
5 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
6 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
7 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
8 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
9 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
10 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
11 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây