THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo lĩnh vực: Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thủ tục 5 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
2 Thủ tục 4 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục: Thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
3 Thủ tục 3 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Giấy xác nhận bị mất, bị hư hỏng)
4 Thủ tục 2 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)
5 Thủ tục 1 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
6 Thủ tục A.01 27/03/2012 Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
7 Thủ tục 27/03/2012 Thủ tục Cấp giấy xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án
8 Thủ tục 27/03/2012 Thủ tục thẩm định và phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản đã có Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường
9 Thủ tục 27/03/2012 Thủ tục thẩm định và phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư khai thác khoáng sản mới; dự án đầu tư nâng công suất hoặc mở rộng diện tíc
10 Thủ tục 27/03/2012 Thủ tục thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
11 Thủ tục 27/03/2012 Thủ tục kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
12 Thủ tục 27/03/2012 Thủ tục chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ
13 Thủ tục 27/03/2012 Thủ tục cấp Giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu
14 Thủ tục 27/03/2012 Thủ tục: Thủ tục đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
15 Thủ tục 27/03/2012 Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
16 Thủ tục 27/03/2012 Thủ tục cấp gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại
17 Thủ tục 27/03/2012 Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây