THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo lĩnh vực: Đo đạc và Bản đồ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thủ tục 2 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính
2 Thủ tục 1 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Thẩm định đề cương, thiết kế kỹ thuật-dự toán các công trình đo đạc lập bản đồ địa chính sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
3 Thủ tục CCTT... 18/11/2017 Thủ tục: Cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ
4 Thủ tục CCTT... 18/11/2017 Thủ tục: Cung cấp thông tin tài liệu đất đai
5 Thủ tục TĐHS... 18/11/2017 Thủ tục: Thẩm định hồ sơ bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
6 Thủ tục TĐHS... 18/11/2017 Thủ tục: Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
7 Thủ tục KTTĐ 18/11/2017 Thủ tục: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính
8 Thủ tục TĐ ĐC 18/11/2017 Thủ tục: Thẩm định đề cương, thiết kế kỹ thuật-dự toán các công trình đo đạc lập bản đồ địa chính sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
9 Thủ tục CCTT.. 20/03/2011 THỦ TỤC CUNG CẤP THÔNG TIN TƯ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
10 Thủ tục KTCL... 13/11/2011 Thủ tục kiểm tra chất lượng nội nghiệp sản phẩm đo đạc thành lập bản đồ địa chính
11 Thủ tục TĐHS.. 13/12/2011 Thủ tục: THỦ TỤC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
12 Thủ tục TDPA 13/12/2011 Thủ tục: THỦ TỤC THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN
13 Thủ tục KTCL 13/12/2011 Thủ tục kiểm tra chất lượng ngoại nghiệp sản phẩm đo đạc thành lập bản đồ địa chính
14 Thẩm định PA BT 13/12/2011 Thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất liên quan từ hai huyện, thành phố thuộc tỉnh trở lên
15 Thu tục TĐHS 13/12/2011 Thủ tục thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây