THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo lĩnh vực: Địa chất và khoáng sản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực).
2 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
3 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
4 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
5 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Đóng cửa mỏ khoáng sản
6 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản.
7 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.
8 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.
9 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản.
10 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản.
11 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.
12 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.
13 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.
14 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
15 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản.
16 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản.
17 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây