THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo lĩnh vực: Đất đai

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thủ tục 1 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục: Xác định giá đất cụ thể.
2 Thủ tục 26/03/2012 Thủ tục: Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường
3 Thủ tục B.13 07/11/2017 Thủ tục: Đăng ký đất đai đối với trường hợp Nhà nước giao đất để quản lý.
4 Thủ tục B.12 07/11/2017 Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.
5 Thủ tục B.11 07/11/2017 Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
6 Thủ tục B.10 07/11/2017 Thủ tục: Gia hạn sử dụng đất
7 Thủ tục B.09 07/11/2017 Thủ tục: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
8 Thủ tục B.08 07/11/2017 Thủ tục: Thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.
9 Thủ tục B.07 07/11/2017 Thủ tục: Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.
10 Thủ tục B.06 07/11/2017 Thủ tục: Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà
11 Thủ tục B.05 07/11/2017 Thủ tục: Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai (đối với tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồ
12 Thủ tục B.04 07/11/2017 Thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
13 Thủ tục B.03 07/11/2017 Thủ tục: Giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp Chuyển đổi công ty, Công ty bị chia, tách hoặc sáp nhập, hợp nhất trong các trường hợp Công ty trước khi chuyển đổi, chia, tách hoặc sáp nhập, hợp nhất đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụn
14 Thủ tục B.02 07/11/2017 Thủ tục: B.02.Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải chấp thuận chủ trươn
15 Thủ tục B.01 07/11/2017 Thủ tục: B.01.Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải chấp thuận chủ trương đầu tư
16 Thủ tục A.06 06/11/2017 Thủ tục: Luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trong trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá.
17 Thủ tục A.05 06/11/2017 Thủ tục: Luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây