THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo chủ đề: Thủ tục hành chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4 Thủ tục 10 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 10: Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
5 Thủ tục 9 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 9: Cấp lại giấy phép tài nguyên nước theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
6 Thủ tục 8 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 8: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
7 Thủ tục 7 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 7: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
8 Thủ tục 6 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 6: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
9 Thủ tục 5 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 1: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
10 Thủ tục 4 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 4: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
11 Thủ tục 3 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 3: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
12 Thủ tục 2 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 2: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
13 Thủ tục 1 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 1: Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
14 Thủ tục 5 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 5: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
15 Thủ tục 4 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 4: Thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
16 Thủ tục 3 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 3: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Giấy xác nhận bị mất, bị hư hỏng) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
17 Thủ tục 2 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 2: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
18 Thủ tục 1 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 1: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
19 Thủ tục 4 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 4: Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
20 Thủ tục 3 - QĐ 596 04/12/2018 Thủ tục 3: Sửa đổi/bổ sung/gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây