THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo chủ đề: Thủ tục hành chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
4 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
5 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
6 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
7 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
8 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
9 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận
10 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
11 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
12 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
13 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
14 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
15 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
16 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
17 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Cung cấp dữ liệu đất đai
18 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
19 24/QĐ-UBND 14/01/2020 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây