THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

 Văn bản theo chủ đề: Thủ tục hành chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 643/QĐ-UBND 31/08/2020 Thủ tục: Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh.
2 643/QĐ-UBND 31/08/2020 Thủ tục: Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
3 643/QĐ-UBND 31/08/2020 Thủ tục: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
4 643/QĐ-UBND 31/08/2020 Thủ tục: Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
5 643/QĐ-UBND 31/08/2020 Thủ tục: Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
6 643/QĐ-UBND 31/08/2020 Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)
7 643/QĐ-UBND 31/08/2020 Thủ tục: Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
8 643/QĐ-UBND 31/08/2020 Thủ tục: Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)
9 643/QĐ-UBND 31/08/2020 Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại
10 643/QĐ-UBND 31/08/2020 Thủ tục: Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
11 643/QĐ-UBND 31/08/2020 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
12 643/QĐ-UBND 31/08/2020 Thủ tục: Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ
13 462/QĐ-UBND 07/07/2020 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
14 462/QĐ-UBND 07/07/2020 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
15 462/QĐ-UBND 07/07/2020 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
16 462/QĐ-UBND 07/07/2020 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
17 462/QĐ-UBND 07/07/2020 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây