THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thủ tục 1 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 1: Xác định giá đất cụ thể theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
2 Thủ tục 1 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 1: Thẩm định đề cương, thiết kế kỹ thuật-dự toán các công trình đo đạc lập bản đồ địa chính sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
3 Thủ tục 2 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 2: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
4 Thủ tục 1 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 1: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
5 Thủ tục 2 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 2: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
6 Thủ tục 3 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 3: Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực) theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
7 Thủ tục 4 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 4: Kiểm tra, nghiệm thu và trình ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
8 Thủ tục 5 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 5: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
9 Thủ tục 6 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 6: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
10 Thủ tục 7 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 7: Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
11 Thủ tục 8 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 8: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
12 Thủ tục 9 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 9: Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
13 Thủ tục 1 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 1: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
14 Thủ tục 2 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 2: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
15 Thủ tục 3 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 3: Sửa đổi/bổ sung/gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
16 Thủ tục 4 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 4: Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
17 Thủ tục 1 - QĐ 596 05/12/2018 Thủ tục 1: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 05/12/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây