THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thủ tục B.14 12/12/2017 14. Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.
2 Thủ tục B.15 12/12/2017 15. Thủ tục: Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
3 Thủ tục B.16 03/12/2017 Thủ tục: B.16.Tách thửa hoặc hợp thửa đất
4 Thủ tục A.01 19/11/2017 Thủ tục: A.01.Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức
5 Thủ tục A.02 19/11/2017 Thủ tục: A.02.Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân.
6 Thủ tục A.03 19/11/2017 Thủ tục: A.03.Sửa đổi/bổ sung/gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân
7 Thủ tục A.04 19/11/2017 Thủ tục: A.04.Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
8 Thủ tục TĐ ĐC 19/11/2017 Thủ tục: Thẩm định đề cương, thiết kế kỹ thuật-dự toán các công trình đo đạc lập bản đồ địa chính sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
9 Thủ tục KTTĐ 19/11/2017 Thủ tục: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính
10 Thủ tục TĐHS... 19/11/2017 Thủ tục: Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
11 Thủ tục TĐHS... 19/11/2017 Thủ tục: Thẩm định hồ sơ bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
12 Thủ tục CCTT... 19/11/2017 Thủ tục: Cung cấp thông tin tài liệu đất đai
13 Thủ tục CCTT... 19/11/2017 Thủ tục: Cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ
14 Thủ tục B.07 19/11/2017 Thủ tục: B.07.Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
15 Thủ tục A.01 19/11/2017 Thủ tục: A.01.Tiếp công dân.
16 Thủ tục A.02 19/11/2017 Thủ tục: A.02.Tiếp nhận, xử lý đơn, thư
17 Thủ tục B.01 19/11/2017 Thủ tục: B.01.Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây