CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TỈNH KON TUM

Địa chỉ: 06 Ngô Thì Nhậm, Phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 0260 3856.026.
Email: ccqldd.stnmt@kontum.gov.vn

 LÃNH ĐẠO CHI CỤC

- Bà: Nguyễn Thị Gấm        Chức danh: Chi Cục trưởng.
- Điện thoại: 0260 3865028.
- Email: ntgam.stnmt@kontum.gov.vn

- Ông: Tô Văn Huy            Chức danh: Phó Chi cục trưởng.
- Điện thoại: 0260 3856029
- Email: tvhuy.stnmt@kontum.gov.vn

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 Vị trí, chức năng

1. Chi cục quản lý đất đai tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Chi cục) là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Chi cục Quản lý đất đai có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng, được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Chi cục Quản lý đất đai đặt tại Thành phố Kon Tum.

 

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh; các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực đất đai;

2. Trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Dự thảo các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức kỹ thuật; các văn bản tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

4. Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;

5. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai;

6. Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định;

7. Thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ký hợp đồng thuê đất; lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định;

8. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đánh giá đất đai; thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai;

9. Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất; tham mưu giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất;

10. Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà
nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;

11. Xây dựng, quản lý, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai theo quy định;

12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

13. Kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triển quỹ đất;

14. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người lao động thuộc Chi cục theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

 

 Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Chi cục có: Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng;

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Quy hoạch giao đất;

- Phòng Đăng ký đất đai;

- Phòng Giá đất - Bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

phananh kiennghi

DVCQG

ddn

pctt

Bien Dong

CSDL QG TTHC

congbaochinhphu

congbaokontum

asean

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

thudientu

vbdh

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

quy dat

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

he sinh thai khoi nghiep

vb

images

bgd

banner block phai NEW
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập50
  • Hôm nay4,463
  • Tháng hiện tại28,208
  • Tổng lượt truy cập5,309,805
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây