Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chiều ngày 27/4, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc Bộ về xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Theo báo cáo của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (CNTT&DLTNMT), mục đích xây dựng Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức hành động, trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW đến các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội các cấp về việc nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, cơ hội, ý nghĩa và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), nhằm tận dụng có hiệu quả các cơ hội đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước nói chung và ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) nói riêng.

Chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN 4.0 là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của ngành TN&MT; xác định là giải pháp đột phá, với lộ trình phù hợp để bứt phá trong quản lý, khơi thông, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường sinh thái; phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển KT-XH, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm chủ động, tích cực nắm bắt cơ hội, sử dụng thành tựu, hạn chế tiêu cực, ứng dụng sâu rộng, hiệu quả các thành tựu tiên tiến của cuộc CMCN 4.0 để phát triển nhanh và bền vững ngành TN&MT dựa trên đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, phương thức làm việc; ứng dụng sáng tạo các thành tựu khoa học, các giải pháp, công nghệ thông minh và phát huy tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển ngành TN&MT số trong định hướng chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số bảo đảm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH.

Dự thảo Kế hoạch đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ cần triển khai thực hiện gồm: (i) Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, quản lý của chính quyền, phát huy sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội; (ii) Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT; (iii) Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số ngành TN&MT; (iv) Chính sách nghiên cứu phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo; (v) Chính sách phát triển nguồn nhân lực; Chính sách phát triển các ưu tiên (vii) Chính sách hội nhập; (viii) Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Về nhiệm vụ, giải pháp về cụ thể hoá chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT, dự thảo Kế hoạch đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, quy định, chính sách và năng lực thực thi theo hướng minh bạch, dựa trên kết quả có tiêu chí đánh giá thực chứng phù hợp với môi trường số như: quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chỉ tiêu đánh giá, xác thực số, thanh toán trực tuyến, định mức, đơn giá; thay phương thức làm việc, đổi mới quản trị nhà nước hướng tới Chính phủ số, ngành TN&MT số; cải cách hành chính, xây dựng bộ máy, tổ chức hợp lý, gọn nhẹ; mô hình mới về quản lý tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng BĐKH và nước biển dâng;

Xây dựng được cơ chế, chính sách để thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về TN&MT, phục vụ cho mục tiêu quản lý “không gian phát triển” của đất nước. Tạo lập hành lang pháp lý để phát triển dịch vụ nội dung số về TN&MT; Xây dựng và triển khai Chiến lược tổng thể tài nguyên số về TN&MT đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược tổng thể tài nguyên số TN&MT đối với từng lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT đến năm 2025.

Về nhiệm vụ, giải pháp chính sách nghiên cứu phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo gồm: Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia làm nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi của cuộc CMCN 4.0 trong ngành TN&MT. Tạo lập đồng bộ và kịp thời khung pháp lý và hệ thống các chính sách để triển khai và phát triển các công nghệ mới; Khuyến khích và xây dựng, áp dụng các cơ chế, chính sách có tính đột phá đối với các các viện, trường đại học, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong ngành thực hiện nghiên cứu, tổ chức các trung tâm, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao thành tựu nghiên cứu khoa học, công nghệ thông minh về TN&MT. Tạo điều kiện tối đa, có cơ chế, chính sách thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nghiên cứu, sáng tạo và chuyển giao công nghệ của cuộc CMCN 4.0 về TN&MT.

Về nhiệm vụ, giải pháp chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, dự thảo Kế hoạch đề ra xây dựng cơ sở dữ liệu số của ngành TN&MT đồng bộ, kết nối, liên thông với bộ, ngành, địa phương, tạo điều kiện để mọi công dân có thể truy cập, khai thác, cung cấp thông tin và tham gia giám sát hoạt động của bộ máy Nhà nước…
 

29 4 2020 5
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Thứ trưởng Trần Quý Kiên khẳng định, việc xây dựng Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0” có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoạch định các đề án, dự án để các đơn vi trực thuộc Bộ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành TN&MT... Vì vậy việc Kế hoạch hành động cần bám sát nội dung các Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này.

Nhất trí với đề xuất, góp ý của các đơn vị, Thứ trưởng yêu cầu Cục CNTT&DLTNMT tiếp tục phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ sớm hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch gửi các đơn vị trực thuộc Bộ góp ý. Các đơn vị theo chức năng và nhiệm vụ được giao, rà soát, đề xuất các danh mục, nhiệm vụ, đề án; những nội dung ưu tiên chuyển đổi số theo từng giai đoạn gửi Cục CNTT&DLTNMT tổng hợp, trình Ban cán sự Đảng Bộ phê duyệt.

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
kt.jpg hc.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg
thong diep 5k block

Bien Dong

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
THU THAP DU LIEU
 
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay9,082
  • Tháng hiện tại16,948
  • Tổng lượt truy cập7,021,708
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây