Hội nghị tổng kết hoạt động của Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế năm 2018

Sáng ngày 29/3, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và ký Giao ước Thi đua năm 2019. Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế năm 2018 đến dự và đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo làm công tác thi đua, khen thưởng các Bộ, ngành kinh tế các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Nhiều chuyển biến tích cực và đổi mới trong các phong trào thi đua

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa, đại diện Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế năm 2018 cho biết: Trong năm 2018, Khối thi đua các Bộ, Ngành kinh tế luôn nhận được sự quan tâm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và đặc biệt là Lãnh đạo các Bộ, ngành đối với các hoạt động thi đua khen thưởng của từng đơn vị trong Khối. Công tác thi đua, khen thưởng của các Bộ, ngành kinh tế đã góp phần tích cực trong việc khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua, lập thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi Bộ, ngành.

Năm 2018 với vai trò là Khối trưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cùng các thành viên trong Khối hoàn thành các nhiệm vụ như: Họp sơ kết và tiến hành trao quà cho một số gia đình nghèo tại tỉnh Thái Nguyên; tổ chức kiểm tra chéo các đơn vị của Khối, cụ thể đã tiến hành các đoàn kiểm tra tại 02 miền Nam, Bắc thuộc các đơn vị của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Công Thương. Qua đó các đơn vị trong Khối đã gắn kết hơn, học hỏi các kinh nghiệm hay và đóng góp ý kiến xây dựng cho phong trào thi đua trong Khối ngày một chất lượng và hiệu quả.

“Đối với ngành tài nguyên và môi trường, được Chính phủ giao quản lý Nhà nước các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; viễn thám, quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; và tại Nghị quyết số 09/2019/NQ-CP ngày 03/02/2019, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn - là những nhiệm vụ nhạy cảm, được dư luận xã hội rất quan tâm – công tác thi đua, khen thưởng vừa có những thuận lợi nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nói.

Về việc tổ chức công tác thi đua của Ngành được chia thành 6 Khối thi đua của các đơn vị trực thuộc Bộ; 9 Cụm thi đua của các Sở Tài nguyên và Môi trường. Thứ trưởng cho biết, hiện tại hoạt động của các Khối, Cụm thi đua trong Ngành đang rất tốt và bài bản. Các Khối, Cụm thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm về cách làm hay, giao lưu, hội thao và hội diễn văn nghệ v..v. Công tác khen thưởng trong những năm vừa qua được thực hiện nghiêm túc, khách quan và thực chất. Bộ cũng đã chú ý khen cho các cá nhân lao động trực tiếp, chú trọng khen đột xuất và chuyên đề.

Qua Hội nghị tổng kết này, Thứ trưởng mong rằng Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế sẽ luôn đề cao vai trò chỉ đạo, điều hành đối với công tác thi đua khen thưởng tạo sự thống nhất về tư tưởng trong chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Khối..

Báo cáo tổng kết hoạt động của Khối thi đua Bộ, ngành kinh tế năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lấy năm 2018 là năm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” làm trọng tâm hành động, Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế đã tích cực, chủ động tổ chức nhiều hoạt đông thiết thực, động viên cán bộ công chức viên chức và người lao động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội; ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nâng cao đời sống của nhân dân.

Các Bộ, ngành Khối kinh tế đã ban hành Chương trình hành động, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp của Chính phủ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, hoàn cảnh đơn vị; bám sát tình hình thực tiễn, chủ động triển khai các giải pháp để tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, kiến tạo, phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của cả nước năm 2018 với tăng trưởng GDP ước đạt 7,08% (mức tăng cao nhất trong 10 năm qua) với toàn bộ 12/12 chỉ tiêu kinh tế xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra có phần đóng góp quan trọng của các đơn vị thuộc Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế.

Thực hiện Chỉ thị 22/CT-TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), các Bộ, ngành Khối kinh tế đã phát động phong trào thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của từng Bộ, ngành, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong lao động, sản xuất. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào thi đua “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn (2016-2020) và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”; các đơn vị trong Khối đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông, Cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành thuộc Khối thi đua, từ đó khuyến khích tính chủ động, tự giác tham gia của các tập thể, cá nhân, cơ quan đơn vị và doanh nghiệp; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức và người lao động trong quá trình tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến tiêu chí của các phong trào thi đua này; phát động các phong trào thi đua ngành để cụ thể hóa các phong trào: “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng hành cùng Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”;“Ngành Thông tin và truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”; Ngành Giao thông Vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Ngành Công thương chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn (2016-2020); “Ngành Tài nguyên và Môi trường chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Bộ Xây dựng và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có những hoạt động cụ thể về quyên góp ủng hộ và xây nhà tình nghĩa cho người nghèo…

Qua các phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu cho các cách làm hay, mô hình mới. Thông qua việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã tạo động lực lan tỏa trong mỗi Bộ, ngành, trong toàn Khối thi đua và trong cả nước để phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhìn chung công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Khối đã có nhiều chuyển biến và đổi mới. Các phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu, chất lượng, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng của các Bộ, Ngành đối với công tác thi đua khen thưởng; đã phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua. Nội dung thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác trọng tâm, trọng điểm của các Bộ, ngành,…Công tác khen thưởng ngày càng đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định; chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt; kịp thời biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của các Bộ, ngành trong Khối; công tác tuyên truyền và phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được đẩy mạnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

“Bứt phá”, đưa các phong trào thi đua ngày càng sâu rộng, lan tỏa

Phát huy những thành tích đạt được trong năm qua, năm 2019, Khối các Bộ, ngành kinh tế sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị với thực hiện tốt Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch; tiếp tục triển khai hiệu quả 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như:“Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn (2016-2020) và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”; sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua thực hiện văn hóa công sở, phát động cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến,…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các kết quả đạt được của các đơn vị thuộc Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế trong năm 2018,

Trong năm 2018 Khối các Bộ, ngành kinh tế đã triển khai khá nhiều hoạt động gắn với các phong trào trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn (2016-2020) và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Cao điểm trong đó là các hoạt động kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Mỗi Bộ ngành đều có những hoạt động cụ thể, thiết thực, rất ý nghĩa gắn kết với hoạt động của Khối. Tựu chung lại có thể nói các hoạt động phong trào của Khối nói chung, các Bộ ngành trong Khối nói riêng đã góp phần làm sinh động thêm phong trào thi đua trong cả nước.

Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Phạm Huy Giang, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho rằng, năm 2019 cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo nhiều hơn, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động của Khối.

Trong thời gian tới, Khối các Bộ, ngành kinh tế cần tổ chức phát động triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở do Thủ tướng Chính phủ phát động; hưởng ứng tích cực và đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chữ ký số, số hóa; tổ chức các hội nghị, hội thảo góp ý sửa đổi Luật Thi đua Khen thưởng; tiến hành tổng kết 10 năm phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 34 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình tiên tiến….…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh: “Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo đòi hỏi phong trào thi đua yêu nước trong Khối phải được nâng lên xứng tầm với vị thế và vai trò của Khối Bộ, ngành kinh tế trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Với mục tiêu đó, phong trào thi đua của Khối cần phát huy sức mạnh và thu hút được sự tham gia tích cực của tất cả cán bộ, công chức của tất các Bộ, ngành trong Khối”.

Hội nghị đã thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Các Bộ, ngành trong Khối cũng thống nhất bầu Khối trưởng năm 2019 là Bộ Công thương, Khối phó là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đồng thời, các Bộ, ngành trong Khối đã phát động và triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2019.

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

hc.jpg kt.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg
phananh kiennghi

DVCQG

ddn

pctt

Bien Dong

CSDL QG TTHC

congbaochinhphu

congbaokontum

asean

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

thudientu

vbdh

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

quy dat

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

he sinh thai khoi nghiep

vb

images

bgd

banner block phai NEW
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay1,538
  • Tháng hiện tại207,588
  • Tổng lượt truy cập5,055,522
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây