Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2019

Năm 2019 là năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Thứ trưởng Trần Quý Kiên mong muốn Đại hội sẽ bầu ra những cán bộ tâm huyết, trách nhiệm để giữ vị trí chủ chốt trong công đoàn các cấp; đồng thời, tạo được khí thế hăng say thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Đoàn viên công đoàn Bộ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra năm 2018

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Bộ cho biết, trong năm 2018 có nhiều khó khăn, thách thức đối với Bộ và ngành tài nguyên và môi trường, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ đã động viên các đoàn viên công đoàn vững vàng về tư tưởng, đoàn kết, nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt được các mục tiêu đề ra.

Công đoàn Bộ đã phối hợp với chính quyền, đề xuất nội dung, xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là các cơ chế chính sách, chế độ liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Công đoàn Bộ cũng tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” và các phong trào thi đua do các cơ quan, đơn vị phát động, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế văn hóa công sở, có ý thức trách nhiệm với công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các Công đoàn trực thuộc đã bám sát chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đề ra mục tiêu, tiêu chí cụ thể, xây dựng chương trình công tác, tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, tăng cường cải cách hành chính, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Nhiều phong trào thi đua do Công đoàn phát động, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả như phong trào văn nghệ, thể thao; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, đoàn viên được duy trì thường xuyên, có nề nếp. Công đoàn cũng đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp nhiều đoàn viên ưu tú.

Các hoạt động xã hội được Công đoàn Bộ triển khai kịp thời, hiệu quả, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn tích cực tham gia, đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; “ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt”, ủng hộ đồng bào và chiến sĩ Trường sa và nhiều hoạt động xã hội - từ thiện khác.

Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao, được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tại Hội nghị tổng kết công tác ngành năm 2018.

Thứ trưởng cho biết, trong năm 2019, ngành Tài nguyên và Môi trường được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

“Việc trình Quốc hội xem xét Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi là vấn đề hết sức nóng bỏng, quyết tâm không đánh đổi môi trường lấy kinh tế nhưng phải làm sao để hài hòa, vừa bảo vệ môi trường vừa thúc đẩy phát triển. Hay việc nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng hết sức quan trọng… Với những nội dung này thì sự tham gia của các tổ chức công đoàn, đoàn viên công đoàn rất quan trọng; nhất là những đơn vị làm công tác quản lý, tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách.” – Thứ trưởng điểm qua hai trong số các nhiệm vụ ngành được giao và khẳng định tầm quan trọng của các tổ chức công đoàn, đoàn viên công đoàn trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật.

Về công tác công đoàn, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chia sẻ những lo lắng của các công đoàn về những khó khăn trong cơ chế tài chính, cơ chế trả lương tại các đơn vị sự nghiệp. Thứ trưởng mong rằng, trong quá trình góp ý hoàn thiện các cơ chế chính sách, Công đoàn Viên chức Việt Nam có tiếng nói để ủng hộ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người lao động, cán bộ kỹ thuật lĩnh vực tài nguyên và môi trường, những người đã được đào tạo bài bản, mong muốn được cống hiến và hy vọng được đãi ngộ, trả lương xứng đáng với công việc, công sức đã bỏ ra.

Thứ trưởng cũng đề nghị Công đoàn Bộ và các Công đoàn cơ sở phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. “Phải bảo đảm đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động. Đó là những mối quan tâm lớn nhất của người lao động.” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Hướng tới Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Năm 2019 là năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Thứ trưởng Trần Quý Kiên mong rằng, Đại hội được tổ chức sẽ thu hút được sự tham gia đông đảo của các đoàn viên công đoàn, thể hiện được vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, tạo khí thế hăng say thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Đồng thời, các Đại hội cũng bầu ra những cán bộ tâm huyết, trách nhiệm để giữ vị trí chủ chốt trong công đoàn các cấp.

Năm mới Kỷ Hợi sắp đến, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe và hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ trưởng cũng gửi lời chúc mừng năm mới và mong rằng Công đoàn Viên chức Việt Nam có sự phối hợp chặt chẽ, quan tâm chỉ đạo để Công đoàn Bộ ngày càng phát triển, tiếp tục có đóng góp quan trọng, tích cực và ý nghĩa vào thành tích chung.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Công đoàn Bộ trong năm 2018. Đồng chí cũng cảm ơn lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hết sức quan tâm tới công tác công đoàn.

Đồng chí Phan Phương Hạnh hoàn toàn nhất trí với các nhiệm vụ và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng. Đề nghị Công đoàn Bộ tích cực chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng thời, bám sát Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam để triển khai chương trình hoạt động năm 2019 của Công đoàn Bộ, trong đó tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, quyền lợi về chính trị, tinh thần và chế độ chính sách nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2019,
 

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, ông Vũ Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Bộ đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quý Kiên và đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam để Công đoàn Bộ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức thành công Đại hội, tiếp tục phát huy những thành tích của mình, tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh và đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường và tổ chức công đoàn.” – Đồng chí Vũ Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Bộ nói.

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

kt.jpg hc.jpg 2.jpg 3.jpg 1.jpg
ddn

pctt

truongsa

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

banner block phai NEW

thu thap du lieu 2018 2

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

vb

images

bgd
 
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay4,445
  • Tháng hiện tại112,834
  • Tổng lượt truy cập2,221,826
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây