Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai 10 tháng đầu năm 2020

Nổi bật, Bộ đã hoàn thành, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 15/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh.

Công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 15/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh (Báo cáo số 236/BC-CP ngày 19/5/2020); gửi Bộ Tài chính đề xuất hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho các địa phương có khó khăn về ngân sách để triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh. Chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận. Tổ chức các đoàn kiểm tra về việc thực hiện chỉ thị số 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện rà soát khối lượng, tổng hợp tình hình và kết quả triển khai các nội dung về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG). Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với ngân hàng thế giới để chuẩn bị các nội dung cần thiết cho việc tái cấu trúc dự án, gồm: Điều chỉnh phạm vi thực hiện, quy mô và tổng mức đầu tư của dự án.

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, chủ động thu hút đón làn sóng chuyển dịch đầu tư sau dịch Covid-19, Bộ đã kịp thời rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp, đất ở tại đô thị cho các địa phương (Văn bản số 1004/TTg-KTN ngày 30/7/2020, đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Văn bản số 1005/TTg-KTN điều chỉnh tăng chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp và đất ở đô thị.

Bộ trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo UBTVQH xem xét ban hành Nghị quyết cho phép Chính phủ thực hiện các dự án phải thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021, năm 2022 khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 chưa được phê duyệt (Công văn số 4329/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/8/2020).

Thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ban hành kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1708/QĐ-BTNMT ngày 05/8/2020.

Hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương xây dựng báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

Về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất

Chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ban hành Công văn số 3866/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17/7/2020 gửi các địa phương để đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP. Thực hiện thẩm tra 03 Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; rà soát, thẩm định chứng chỉ định giá đất cho các đối tượng có đủ điều kiện.

Tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 09/3/2020 về việc cho phép áp dụng cơ chế đặc thù thí điểm để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp với UBND thành phố Hà Nội để xây dựng cơ chế đặc thù thí điểm để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.

Công tác thống kê, kiểm tra và thanh tra, kiểm tra đất đai

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Kết quả thực hiện đến ngày 22/10/2020 cụ thể: 43/63 tỉnh, thành phố đã gửi kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 về Bộ để thẩm định theo quy định; 20/63 tỉnh, thành phố chưa có báo cáo (trong đó có 11 tỉnh, thành phố đã hoàn thành kiểm kê đất đai năm 2019 đang trình UBND cấp tỉnh phê duyệt, 9 tỉnh đang hoàn thiện cấp tỉnh); 56/63 tỉnh, thành phố đã đưa toàn bộ dữ liệu kiểm kê cấp xã lên hệ thống phần mềm TK- online; Về công tác thẩm định kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 cấp tỉnh: đã thẩm định được 22/28 tỉnh, thành phố có hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai năm 2019. Đối với các tỉnh, thành phố hiện nay đang chậm tiến độ so với quy định, Bộ tiếp tục đôn đốc thực hiện.

 

Công thông tin điện tử Bộ TN&MT

(http://monre.gov.vn/Pages/ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-quan-ly-dat-dai-10-thang-dau-nam-2020.aspx?cm=%C4%90%E1%BA%A5t%20%C4%91ai)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
kt.jpg hc.jpg 2.jpg 3.jpg 1.jpg
 
thong diep 5k block

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
THU THAP NAM 2022
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay3,783
  • Tháng hiện tại192,206
  • Tổng lượt truy cập9,714,817
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây