Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

http://stnmt.kontum.gov.vn


Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ban hành Chính sách, mục tiêu 2016
Ngày 31 tháng 8 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã ký ban hành Quyết định số 120/QĐ-STNMT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và ban hành Chính sách và mục tiêu chất lượng 2016 đối với các lĩnh vực quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Mục tiêu của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 là xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức và chính các cơ quan hành chính nhà nước nắm rõ được quá trình giải quyết công của các cơ quan, đơn vị; thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước.
 

Quyết định số 420/QĐ-STNMT ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
- Chính sách chất lượng.
 
- Mục tiêu chất lượng năm 2016.
 
- Sổ tay chất lượng.
 
- Tổng hợp các Quy trình
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây