Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

http://stnmt.kontum.gov.vn


Bộ TN&MT đề cử 2 công trình cho Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019

Bộ TN&MT vừa có công văn đề cử 2 công trình nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường cho Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2019.

Đó là: Ấn phẩm sách “Môi trường và Con đường phát triển” của PGS.TS. Nguyễn Đắc Hy, Viện trưởng Viện sinh thái và Môi trường; Công trình nghiên cứu “Môi trường các làng nghề Việt Nam” của GS.TS. Đặng Kim Chi, Chủ tịch Hội đồng khoa học Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Ấn phẩm sách “Môi trường và Con đường phát triển”dày gần một nghìn trang in do Nhà Xuất bản Công an nhân dân xuất bản năm 2011. Đây là công trình có sự đầu tư quy mô, giá trị khoa học và thực tiễn cao; là sự tổng kết sau nhiều thập kỷ tích tụ kinh nghiệm của tác giả trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường ở nhiều cơ quan khác nhau, những vấn đề thực tế về bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội của Việt Nam trong thực tại và tương lai.

Bên cạnh đó, tác giả cuốn sách – PGS.TS. Nguyễn Đắc Hy - Viện trưởng Viện Sinh thái và Môi trường đã có nhiều năm công tác tại Vụ Điều tra cơ bản thuộc Ủy ban Khoa học kỹ thuật nhà nước, sau này là Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; chủ trì tham mưu, biên soạn Luật Bảo vệ môi trường đầu tiên của Việt Nam, Chỉ thị số 36-CT/TW, Nghị quyết số 41/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhiều công trình, dự án quan trọng khác. Các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học của ông hiện đang được nhiều cơ quan, đơn vị ứng dụng vào thực tiễn, phát huy hiệu quả.
 

15 10 2019 3
Một cuốn sách trong bộ sách về môi trường làng nghề do GS.TS. Đặng Kim Chi chủ biên

Công trình nghiên cứu khoa học về môi trường làng nghề của GS.TS. Đặng Kim Chi do Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật xuất bản gồm Bộ sách chuyên khảo “Làng nghề Việt Nam và Môi trường” tập 1,2,3; 07 bộ tài liệu hướng dẫn cải thiện môi trường các làng nghề (làng nghề chế biến nông sản thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, dệt nhuộm, sản xuất vật liệu xây dựng, tái chế giấy, tái chế nhựa, tái chế kim loại); 07 mô hình công trình xử lý chất thải cho cơ sở sản xuất tại một số loại hình làng nghề.

Bộ sách tập trung điều tra khảo sát sơ bộ hiện trạng kinh tế -xã hội các làng nghề Việt Nam, mức độ ô nhiễm, các tác động tới môi trường phụ thuộc nhiều vào loại hình sản xuất và sản phẩm của làng nghề; nhận dạng các tồn tại ảnh hưởng đối với sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường làng nghề Việt Nam, dự báo xu hướng phát triển, mức độ ô nhiễm tại các làng nghề; đưa ra giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, định hướng một số dự án BVMT tại địa phương; kết quả xây dựng mô hình quản lý môi trường, áp dụng sản xuất sạch hơn cũng như triển khai các mô hình xử lý chất thải tại một số làng nghè điển hình.

Bộ 07 tài liệu hướng dẫn cải thiện môi trường các làng nghề(gồm 7 loại làng nghề chế biến nông sản thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, dệt nhuộm, sản xuất vật liệu xây dựng, tái chế giấy, tái chế nhựa, tái chế kim loại). Đồng thời, bộ 07 mô hình công trình xử lý chất thải cho cơ sở sản xuất tại một số làng nghề. Mô hình áp dụng các công nghệ xử lý chất thải ô nhiễm phát sinh, phù hợp với đặc điểm của ngành sản xuất đơn giản, dễ vận hành, dễ chuyển giao, vốn đầu tư và chi phí vận hành thấp. Điển hình như mô hình xử lý nước thải từ cơ sở tái chế giấy của làng nghề tái chế giấy; dệt nhuộm; chế biến nông sản thực phẩm kết hợp chất thải chăn nuôi từ cơ sở sản xuất tại làng nghề chế biến nông sản thực phẩm; tái chế kim loại.

Môi trường là một trong những lĩnh vực mà Giải thưởng Nhân tài đất Việt chọn trao giải. Năm 2017, Giải thưởng đã xét chọn, tôn vinh Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam với công trình khoa học “Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn”. Năm 2018, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Ngọc Đăng với 02 công trình khoa học tiêu biểu là ấn phẩm sách “Các giải pháp thiết kế công trình xanh ở Việt Nam” và Công trình nghiên cứu khoa học “Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại”.

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây