Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

http://stnmt.kontum.gov.vn


Bộ TN&MT: Công khai bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh quốc gia năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, lập bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch đầu tư để công khai theo quy định.

Chi tiết Bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa tải tại đây.

Chi tiết các điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa như sau:

Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai

Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ

Kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới đất

Kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Kinh doanh dịch vụ điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước

Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

Khai thác khoáng sản

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

Nhập khẩu phế liệu

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải

Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây