Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

http://stnmt.kontum.gov.vn


UBND tỉnh chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020

Ngày 11/12/2019, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (BCĐLN ATTP) tỉnh ban hành Kế hoạch số 173/KH-BCĐ triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020.

Công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020 được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2020 với các hoạt động tăng cường các hoạt động truyền thông và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.

Đối với hoạt động truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến các nội dung của Luật An toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các Bộ, ngành, UBND các cấp về an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định điều kiện an toàn thực phẩm, kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Đối với việc kiểm tra liên ngành, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Nguyên đán có nguy cơ cao.

UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp.

Đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và không tốt quy định về ATTP cho các phương tiện

thông tin đại chúng để kịp thời đăng tải, qua đó biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và phê phán những trường hợp vi phạm.

Phan Linh

https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/33815/UBND-tinh-chi-dao-ba%CC%89o-da%CC%89m-an-toa%CC%80n-thu%CC%A3c-pha%CC%89m-Te%CC%81t-Nguyen-da%CC%81n-Canh-Ty%CC%81-va%CC%80-mu%CC%80a-Le%CC%83-ho%CC%A3i-Xuan-nam-2020.html

Nguồn tin: www.kontum.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây