Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

http://stnmt.kontum.gov.vn


Truyền thông về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 1946/KH-UBND ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2021-2022 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Ngày 16/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản số 1567/STNMT-VP.
Theo đó, Giám đốc Sở đề nghị Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị phổ biến, quán triệt một số nội dung sau:

1. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức là người đi đầu trong việc tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/) và Cổng Dịch vụ công tỉnh Kon Tum (https://dichvucong.kontum.gov.vn/) (gọi chung là Cổng dịch vụ công).

2. Chỉ đạo, giải quyết nhằm tăng số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và sử dụng các tiện ích khác trên Cổng dịch vụ công, đảm bảo đạt tối thiểu 25% tỷ lệ thanh toán trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

3. Chỉ đạo, quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, đơn vị chủ động đăng ký tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 70% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến và có kỹ năng hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công.


Văn bản số 1567/STNMT-VP: Tải file
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây