Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

http://stnmt.kontum.gov.vn


Giải pháp xử lý rác thải khu vực nông thôn

Song song với giải pháp về mặt chính sách, với vai trò quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, trong đó có việc phân loại chất thải tại nguồn.

Đối với kiến nghị có chính sách, giải pháp xử lý rác thải khu vực nông thôn: Để quản lý việc thực hiện các quy trình xử lý rác thải nói chung, rác thải tại nông thôn nói riêng, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ ngành đã xây dựng, ban hành và trình ban hành các quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý rác thải, cụ thể: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn - QCVN 25:2009/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt - QCVN 61-MT:2016/BTNMT;... Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, buộc các cá nhân, tổ chức phải thực hiện nghiêm túc quy trình xử lý rác thải, đầu tư kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Song song với giải pháp về mặt chính sách, với vai trò quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, trong đó có việc phân loại chất thải tại nguồn; tham gia cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt thân thiện với môi trường; các công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt kết hợp với thu hồi năng lượng; các mô hình xử lý chất thải…Tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường…Triển khai hoạt động cho vay ưu đãi, tài trợ đối với các dự án xử lý chất thải rắn trong khuôn khổ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam…

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 phê duyệt điều chỉnh Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050, trong đó phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp đạt tỷ lệ dưới 30% so với lượng chất thải được thu gom; không đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt ỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%. Việc triển khai thành công Quyết định số 491/QĐ-TTg sẽ góp phần giảm ô nhiễm môi trường do chất thải rắn sinh hoạt gây ra.

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây