Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

http://stnmt.kontum.gov.vn


Công bố nhiều thủ tục hành chính quan trọng lĩnh vực đo đạc bản đồ

Bộ trưởng Bộ TN&MT vừa ký Quyết định số 88/QĐ-BTNMT sửa đổi, bổ sung 05 thủ tục hành chính cấp trung ương và cấp tỉnh trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Quyết định số 88/QĐ-BTNMT thay thế Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 2 lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số 1552/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
          Theo đó gồm 03 thủ tục hành chính cấp Trung ương: Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I; Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
          02 thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II; Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
          Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết, cụ thể về nội dung, trình tự, cách thức, đối tượng, thành phần, thời hạn, cơ quan thực hiện đối với từng loại thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý; nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính và thực thi Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018; Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ và văn bản liên quan khác, phục vụ các hoạt động quản lý, phát triển chung của ngành và địa phương.
 
                                                                                                BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây