Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

http://stnmt.kontum.gov.vn


Xây dựng quy chuẩn sản xuất thích ứng với thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định về nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xu thế diễn biến thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu ở Việt Nam ngày càng phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến ổn định dân cư và hoạt động sản xuất sinh kế của người dân. Việc quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch là cơ sở để tổ chức lập và thực hiện Quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai là phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch, đảm bảo đồng bộ trong thực tiễn công tác phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất 2 chính sách gồm: Xây dựng nội dung quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai; Quy định các hoạt động quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai. Nội dung của chính sách gồm: nguyên tắc lập quy hoạch; quan điểm, mục tiêu quy hoạch; phân tích, đánh giá các yếu tố điều kiện tự nhiên, thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến vùng dân cư, phát triển sản xuất nông nghiệp và vùng bố trí ổn định dân cư.
Quy định các hoạt động quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai nhằm mục đích đảm bảo cho việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch tuân thủ theo một trình tự nhất định, làm cơ sở để ra các quy định về phân công, phân cấp quản lý, xác định trách nhiệm của các chủ thể tham gia cũng như quy định các thủ tục trong hoạt động lập, thực hiện quy hoạch.

 
BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây