Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

http://stnmt.kontum.gov.vn


Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

Ngày 17/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 509/QĐ-STNMT V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum
Theo Quyết định Hội đồng gồm: 
1. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ tịch Hội đồng;
2. Lãnh đạo Phòng Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Chuyên viên Phòng Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên thư ký;
4. Mời Lãnh đạo các đơn vị liên quan làm thành viên với chức danh trong Hội đồng thẩm định cụ thể như sau:
- Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - Ủy viên phản biện;
- Lãnh đạo Sở Xây dựng - Ủy viên phản biện;
- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên;
- Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải - Ủy viên;
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum - Ủy viên.
Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định và gửi kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tải file Quyết định: Tại đây
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây