Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

http://stnmt.kontum.gov.vn


Kon Tum ban hành kế hoạch dài hạn ứng phó BĐKH

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và đánh giá khí hậu tỉnh.
Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho tỉnh, tiến tới nền kinh tế các-bon thấp, phát triển bền vững; Thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, tích cực thực hiện cam kết của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ khí hậu trái đất; Giảm lượng phát thải khí nhà kính hướng đến việc triển khai thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính sau 2020 (COP21 và đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định - INDC).
Mục tiêu cụ thể: Cập nhật, bổ sung kịch bản kiến đổi khí hậu cho tỉnh Kon Tum; Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn toàn tỉnh; Nâng cao nhận thức của cộng đồng ứng phó với thiên tai có hiệu quả trong điều kiện biến đổi khí hậu; Phục vụ công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Kon Tum; Hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cấp bách được xác định trong kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nội dung của kế hoạch gồm: Kịch bản biến đổi khí hậu của tỉnh Kon Tum; thách thức và cơ hội của biến đổi khí hậu; nhiệm vụ của các ngành, các cấp thực hiện Kế hoạch hành động; danh mục các nhiệm vụ/dự án ưu tiên.
Kế hoạch đưa ra các giải pháp chủ yếu như: giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức quản lý; giải pháp khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; giải pháp về đào tạo bồi dưỡng, thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức; giải pháp về nguồn lực tài chính; giải pháp về giám sát, kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch và các giải pháp khác.
 
 
BBT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây