Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum

http://stnmt.kontum.gov.vn


Đưa Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 đi vào cuộc sống

Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022; gồm 16 Chương, 171 Điều.
Để nhanh chóng đưa Luật BVMT năm 2020 đi vào cuộc sống, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện các hoạt động quan trọng như báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Kế hoạch triển khai Luật, trong đó gồm nội dung chính của Kế hoạch là: tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn; tổ chức rà soát văn bản pháp luật liên quan; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật.
Kế hoạch cũng xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật; xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước.
  Đến nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường tại Quyết định số 150/QĐ-BTNMT ngày 26/01/2021 để tổ chức xây dựng, trình Chính phủ xem xét, quyết định việc ban hành Nghị định vào tháng 9 năm 2021.
  Thành lập Tổ soạn thảo và ban hành Kế hoạch xây dựng Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường tại Quyết định số 151/QĐ-BTNMT ngày 26/01/2021) để tổ chức xây dựng, ban hành Thông tư ngay khi Nghị định được Chính phủ ban hành.
  Quan điểm xuyên suốt "không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế", tạo hành lang pháp lý toàn diện, đồng bộ, thống nhất để đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành một trong 3 trụ cột của phát triển bền vững.

 
BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây