Công tác bảo vệ môi trường chuyển sang chủ động ứng phó, phòng ngừa

Sáng ngày 26/7, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, ngay từ đầu năm, Tổng cục đã nhanh chóng xây dựng, ban hành Chương trình công tác năm 2019 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ như: kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ các vấn đề môi trường tại các lưu vực sông, khu công nghiệp, nông thôn và làng nghề; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tăng cường giám sát đối với các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao...

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh đã báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Tổng cục Môi trường. Trong đó, một số kết quả chính đạt được như:

Tổng cục đã ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự của các đơn vị trực thuộc và tổ chức triển khai có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất phương án kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành bảo đảm thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn theo đúng Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ.

Tổng cục đã tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt đã chỉ đạo sát sao việc xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định sửa đổi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai 03 Nhiệm vụ lập Quy hoạch, 03 Đề án trình Thủ tướng Chính phủ được giao tại Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, Tổng cục đã ban hành các Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm tra công tác cải cách hành chính; đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4 đối với các thủ tục hành chính; thực hiện chỉ đạo, điều hành trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản; ký số hoàn toàn trên môi trường mạng và kết nối với các địa phương theo đúng chỉ đạo của Bộ. Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục đã tiếp nhận hơn 1.500 hồ sơ TTHC, giải quyết đúng thời hạn 95% số hồ sơ.

Tổng cục đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, thanh tra đột xuất nhằm giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri, báo chí; đồng thời, duy trì có hiệu quả hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường cấp trung ương; đến nay, đã tiếp nhận hơn 1.200 thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng, chuyển địa phương để xử lý theo thẩm quyền; trong đó có hơn 600 vụ việc đã được xử lý, các vụ việc còn lại đều đang trong quá trình giải quyết.

Đặc biệt, Tổng cục đã đẩy mạnh công tác kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường: trong 6 tháng đầu năm 2019, đã thành lập mới 10 Tổ giám sát môi trường đối với các cơ sở cần giám sát đặc biệt, đồng thời kiện toàn 04 Tổ giám sát.

Bên cạnh đó, Tổng cục tập trung tăng cường quản lý chất thải rắn; kiểm soát hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; tăng cường kiểm soát tình hình nhập khẩu, buôn bán các loài ngoại lai xâm hại; tổ chức nhiều hoạt động cụ thể để giảm thiểu và hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần, thúc đẩy hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa...

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục Môi trường hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đạt được các kết quả đáng khích lệ trong 6 tháng đầu năm 2019. “Tổng cục Môi trường đã chuyển từ thế bị động sang chủ động ứng phó, giải quyết các sự cố, vụ việc ô nhiễm môi trường phát sinh trên phạm vi cả nước, góp phần làm giảm các bức xúc, điểm nóng về môi trường. Các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường đã được giám sát đặc biệt.” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Thứ trưởng cho rằng, khối lượng công việc đặt ra là rất lớn, đòi hỏi Tổng cục phải bắt tay triển khai ngay quyết liệt với một kế hoạch rất cụ thể, có tiến độ rõ ràng và sự theo dõi, kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị Tổng cục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tập trung nghiên cứu, sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, khắc phục ngay những hạn chế, bất cập trong hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của đất nước. Cụ thể, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, trình ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ triển khai 03 Nhiệm vụ lập Quy hoạch, 03 Đề án trình Thủ tướng Chính phủ được giao tại Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ...

Hai là, theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục hoàn thành việc rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực môi trường, đảm bảo tiệm cận với Quy chuẩn của các nước tiên tiến như Hàn Quốc, Nhật Bản.
 

29 7 2019 2
Toàn cảnh Hội nghị

Ba là, tiếp tục tham mưu, đề xuất phương án để thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ về phương án thống nhất quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước; trong đó khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn, Danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn khuyến khích các địa phương áp dụng; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, dự kiến tổ chức trong tháng 9 năm 2019.

Bốn là, Tổng cục xây dựng Đề án phối hợp xác minh, xử lý nhanh, giải quyết các vấn đề môi trường nóng, bức xúc theo phản ánh của báo chí, truyền thông và các thông tin phản ánh thông qua đường dây nóng; trong đó phân công cụ thể trách nhiệm từ các đơn vị điểm tin, tiếp nhận thông tin, đơn vị được giao chủ trì xử lý, phối hợp nhằm nâng cao tính chủ động, hiệu quả tham mưu cho Lãnh đạo Bộ.

Năm là, triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường theo đúng kế hoạch của Bộ và chỉ đạo của Bộ trưởng; tăng cường các hoạt động thanh tra đột xuất; xử lý nghiêm, có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc về chính sách, pháp luật, giúp các địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục, trong 6 tháng cuối năm 2019 Tổng cục Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

hc.jpg kt.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg
phananh kiennghi

DVCQG

ddn

pctt

Bien Dong

CSDL QG TTHC

congbaochinhphu

congbaokontum

asean

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

thudientu

vbdh

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

quy dat

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

he sinh thai khoi nghiep

vb

images

bgd

banner block phai NEW
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay6,297
  • Tháng hiện tại160,923
  • Tổng lượt truy cập4,790,220
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây