Bộ TN&MT xây dựng Kế hoạch tham gia cách mạng công nghiệp 4.0

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Bộ TN&MT) đang xây dựng Dự thảo Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư”.

Theo Dự thảo, mục tiêu của kế hoạch nhằm chủ động, tích cực nắm bắt cơ hội,sử dụng thành tựu, hạn chế tiêu cực,ứng dụng sâu rộng, hiệu quả các thành tựu tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) để phát triển nhanh và bền vững ngành tài nguyên và môi trường dựa trên đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, phương thức làm việc; ứng dụng sáng tạo các thành tựu khoa học, các giải pháp, công nghệ thông minh và phát huy tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, phát triển thành ngành tài nguyên và môi trường số trong định hướng chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số bảo đảm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về mục tiêu cụ thể đến năm 2025 sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu của ngành, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho: đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa phương thức quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình phát triển mới dựa trên nền tảng công nghệ số, không gian mạng với sự tham gia rộng rãi của doanh nghiệp, người dân; đồng thời ngăn chặn các tác động tiêu cực; góp phần phát triển phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.
 

5 5 2020 4
Ảnh minh họa

Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi trước một bước, bảo đảm tính hệ thống thống nhất, kết nối liên thông, an toàn thông tin, bao gồm: hạ tầng trang thiết bị; hạ tầng dữ liệu; hạ tầng ứng dụng tri thức. Trong đó xây dựng hạ tầng dữ liệu là nhiệm vụ trọng tâm, là tài sản quý giá nhất; hạ tầng trang thiết bị tích hợp, kết nối thông minh tạo môi trường quản lý, nghiệp vụ hợp nhất, quy mô toàn ngành và bảo đảm an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết; hạ tầng ứng dụng tri thức là các sản phẩm thông minh kết nối đến hạ tầng dữ liệu và năng lực xử lý dựa trên phân tích, xử lý dữ liệu lớn phục vụ quản lý, hoạch định chính sách, hỗ trợ ra quyết định, cung cấp dịch vụ công, kích thích tạo điều kiện phát triển nền kinh tế số.

Nghiên cứu khoa học - công nghệ, xây dựng, triển khai có hiệu quả và hoàn thành Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ về ứng dụng khoa học và công nghệ trong chuyển đổi số và chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025 phục vụ nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, quy định thúc đẩy, tạo điều kiện chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường.

Xây dựng nhân lực thời kỳ chuyển đổi số: Tiếp nhận, đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực có chất lượng, phù hợp có khả năng triển khai, tiến tới hiểu biết, làm chủ khả năngứng dụng các công nghệ cốt lõicủa cuộc CMCN 4.0 theo yêu cầu của ngành. Đào tạo, huấn luyện kỹ năng làm việc trong bối cảnh của cuộc CMCN 4.0 yêu cầu thay đổi, tác động đối với công việc, ngành nghề; nâng cao khả năng tự học, tự thích nghi của người lao động ngành theo yêu cầu mới, giảm tác động tiêu cực đến người lao động trong thời kỳ chuyển đổi công nghệ mạnh mẽ.

Cũng theo Dự thảo kế hoạch mục tiêu cụ thể đến năm 2030 sẽ cơ bản hoàn thiện khung pháp lý, quy định, tạo điều kiện chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 trong quản lý, hoạch định chính sách, hỗ trợ ra quyết định, cung cấp dịch vụ công… bảo đảm sự minh bạch, nâng cao trách nhiệm của nhà nước, hiện đại hóa nền hành chính;tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong nền kinh tế số, xã hội số.

Hoàn thành ngành tài nguyên và môi trường số theo các tiêu chí: Hạ tầng trang thiết bị kết nối, tích hợp thông minh quy mô quốc gia, thống nhất, đồng bộ, có tốc độ cao và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, là huyết mạch phục vụ thu nhận, liên thông, lưu trữ, quản lý, tính toán, xử lý, tổng hợp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên nền tảng dữ liệu lớn,có tính mở, dễ dàng tiếp cận, khai thác theo nhiều phương thức khác nhau tạo ra dữ liệu, tri thức mới phục vụ xã hội.

Phương thức làm việc của ngành hoàn toàn thực hiện trên môi trường số, công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, hỗ trợ ra quyết định, thực thi chính sách, chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ công… dựa vào sự kết nối, liên thông trong hệ thống thu nhận, xử lý, đánh giá thông tin, dữ liệu tổng hợp, đa ngành kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan; bảo đảm sự minh bạch, trách nhiệm của nhà nước, tính tương tác thân thiện, kịp thời, thiết thực lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục đích.

Cơ bản 100% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc sử dụng công nghệ của CMCN 4.0; cơ bản 100% công tác dự báo, cảnh báo, giám sát về tài nguyên và môi trường dựa trên công tác phân tích, xử lý, đánh giá thông tin, dữ liệu lớn theo thời gian thực, bảo đảm đưa ra quyết định chính xác, kịp thời, đúng quy định.

Tạo lập không gian số xóa nhòa khoảng cách và thời gian trong không gian thực;từng bước làm chủ công nghệ, sáng tạo đổi mới, tạo ra các máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo về tài nguyên và môi trường.

Thu hút đội ngũ cán bộ kỹ thuật đáp ứng nguồn nhân lực công nghệ cao của ngành đáp ứng yêu cầu và tiến tới làm chủ các giải pháp công nghệ tiên tiến và hình thành mạng lưới chuyên gia khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường, áp dụng các thành quả tiên tiến của cuộc CMCN 4.0 mang lại đối với ngành tài nguyên và môi trường. Đào tạo lại, huấn luyện chuyển đổi kỹ năng cho người lao động thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của công nghệ mới.

Dự thảo kế hoạch cũng đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp gồm: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, quản lý của chính quyền, phát huy sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội; Cụ thể hoá chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước,hoàn thiện cơ chế, chính sách, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số ngành tài nguyên và môi trường; Chính sách nghiên cứu phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo; Chính sách phát triển nguồn nhân lực; Chính sách phát triển các ưu tiên; Chính sách hội nhập; Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
hc.jpg kt.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg
thong diep 5k block

Bien Dong

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN
 
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập61
  • Hôm nay5,319
  • Tháng hiện tại179,268
  • Tổng lượt truy cập6,742,466
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây