ĐỊA CHẤT - KHOÁNG SẢN

Đổi mới để quản lý hiệu quả tài nguyên khoáng sản

Đổi mới để quản lý hiệu quả tài nguyên khoáng sản

  •   07/01/2019 10:31:42 AM
  •   Đã xem: 9
  •   Phản hồi: 0

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sáng 03/01/2019, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đến dự và chỉ đạo, nhấn mạnh tới việc tiếp tục phải đổi mới cơ chế đấu giá, cấp phép hoạt động khoáng sản để quản lý,