Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn phòng Đăng ký đất đai

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 61/QĐ-VPĐKĐĐ 26/02/2024 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 922491 cấp cho hộ ông Thao Hằng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
2 59/QĐ-VPĐKĐĐ 21/02/2024 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Đăk Glei
3 57/QĐ-VPĐKĐĐ 20/02/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành: CV 494482 cấp cho Ông Dương văn Dũng và bà Phạm Thị Thúy Vân trên địa bàn thành phố Kon Tum
4 58/QĐ-VPĐKĐĐ 20/02/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành: CV 494481 cấp cho bà Võ Thị Lệ Thu trên địa bàn thành phố Kon Tum
5 56/QĐ-VPĐKĐĐ 20/02/2024 V/v hủy Trang bổ sung của 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AN 281843 và AĐ 978607 của ông Nguyễn Văn Yên và bà Trần Thị Sen tại xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
6 55/QĐ-VPĐKĐĐ 04/02/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số N 533731 cấp cho hộ ông Nguyễn Khắc Nhân trên địa bàn thành phố Kon Tum
7 54/QĐ-VPĐKĐĐ 04/02/2024 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 82 gcn
8 53/QĐ-VPĐKĐĐ 04/02/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số D231919 cấp cho Ông Kiều Văn Thanh và bà Lê Thị Lịch trên địa bàn thành phố Kon Tum
9 52/QĐ-VPĐKĐĐ 01/02/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R167584 cấp cho Hộ ông Nguyễn Đức Vũ trên địa bàn huyện Đăk Hà
10 49/QĐ-VPĐKĐĐ 31/01/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 938620 cấp cho hộ ông A Chêu trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
11 50/QĐ-VPĐKĐĐ 31/01/2024 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 281557 cấp cho bà Trương Thị Loan và ông Nguyễn Văn Mười tại xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
12 51/QĐ-VPĐKĐĐ 31/01/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD957821 cấp cho Ông Dương Phương Nam và bà Chu Thị Phượng trên địa bàn huyện Đăk Hà
13 48/QĐ-VPĐKĐĐ 31/01/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK517622 cấp cho Hộ ông A Hải và bà Y Bõ trên địa bàn huyện Kon Plông
14 37/QĐ-VPĐKĐĐ 25/01/2024 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BN 410665 cấp cho ông A Mác và bà Y Than trên địa bàn huyện Đăk Tô
15 38/QĐ-VPĐKĐĐ 28/01/2024 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Kon Tum (343 GCN)
16 39/QĐ-VPĐKĐĐ 28/01/2024 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Sa Thầy (16 GCN)
17 40/QĐ-VPĐKĐĐ 28/01/2024 V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AC 922829 do UBND huyện Đăk Tô cấp cho ông Đỗ Văn Thắng tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
18 41/QĐ-VPĐKĐĐ 29/01/2024 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AO 609556 cấp cho bà Đoàn Thị Quyên trên địa bàn huyện Kon Rẫy
19 42/QĐ-VPĐKĐĐ 29/01/2024 V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số U 348566 cấp cho hộ ông A Hninh trên địa bàn thành phố Kon Tum
20 43/QĐ-VPĐKĐĐ 30/01/2024 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum (86 GCN)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây