Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Kon Tum

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
761 1434/QĐ-UBND 28/12/2017 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
762 1433/QĐ-UBND 28/12/2017 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
763 60/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 Về việc bãi bỏ một số chính sách đặc thù đối với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
764 61/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 V/v Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
765 57/2016/QĐ-UBND 29/12/2016 Ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017.
766 54/2016QĐ-UBND 20/12/2016 V/v bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh Kon tum ban hành
767 48/2016/QĐ-UBND 18/11/2016 Quy định cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc UBND tỉnh Kon Tum
768 45/2016/QĐ-UBND 03/11/2016 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum
769 42/2016/QĐ-UBND 06/10/2016 V/v Về việc ban hành quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
770 37/2016/QĐ-UBND 28/09/2016 V/v ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Kon Tum
771 36/2016/QĐ-UBND 23/09/2016 V/v phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020, có tính đến năm 2025
772 34/2016/QĐ-UBND 30/08/2016 V/v Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
773 33/2016/QĐ-UBND 08/08/2016 V/v Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức và Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi từ trần trên địa bàn tỉnh Kon Tum
774 32/2016/QĐ-UBND 29/07/2016 V/v bãi bỏ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Kon Tum
775 31/2016/QĐ-UBND 28/07/2016 V/v Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 15 và bãi bỏ khoản 10 Điều 3 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2016; bãi bỏ Điều 3 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2012 và Điều 3 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Kon Tum
776 27/2016/QĐ-UBND 22/06/2016 V/v Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
777 26/2016/QĐ-UBND 22/06/2016 V/v Ban hành Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
778 25/2016/QĐ-UBND 20/06/2016 Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật.
779 24/2016/QĐ-UBND 17/06/2016 V/v Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
780 22/2016/QĐ-UBND 30/05/2016 Về việc bãi bỏ Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học và chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại tỉnh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây