Văn bản theo cơ quan ban hành: Quốc hội

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
61 62/2018/QH14 14/06/2018 Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”.
62 61/2018/QH14 14/06/2018 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.
63 60/2018/QH14 14/06/2018 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
64 59/2018/QH14 11/06/2018 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.
65 64/2018/QH14 01/07/2018 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
66 56/2017/QH14 23/11/2017 Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
67 35/2013/QH13 19/06/2013 Luật hòa giải ở cơ sở
68 33/2013/QH13 18/06/2013 Luật phòng, chống thiên tai
69 32/2013/QH13 18/06/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
70 31/2013/QH13 18/06/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
71 43/2013/QH13 25/11/2013 Luật đấu thầu
72 41/2013/QH13 24/11/2013 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
73 38/2013/QH13 15/11/2013 Luật việc làm
74 53/2014/QH13 19/06/2014 Luật công chứng
75 51/2014/QH13 18/06/2014 Luật phá sản
76 45/2013/QH13 28/11/2013 Luật đất đai
77 49/2014/QH13 17/06/2014 Luật đầu tư công
78 48/2014/QH13 16/06/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11
79 55/2014/QH13 22/06/2014 Luật bảo vệ môi trường
80 52/2014/QH13 18/06/2014 Luật hôn nhân và gia đình
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây