Văn bản theo cơ quan ban hành: Chính phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
21 06/NQ-CP 20/01/2021 Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị
22 106/2021/NĐ-CP 05/12/2021 Quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam
23 107/2021/NĐ-CP 05/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
24 69/2021/NĐ-CP 14/07/2021 Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
25 78/2021/NĐ-CP 31/07/2021 Về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
26 60/2021/NĐ-CP 20/06/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập Thuộc tính văn bản
27 61/2021/NĐ-CP 24/06/2021 Quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
28 62/2021/NĐ-CP 28/06/2021 Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú
29 64/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức
30 65/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
31 66/2021/NĐ-CP 05/07/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
32 67/2021/NĐ-CP 14/07/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
33 51/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
34 52/2021/NĐ-CP 18/04/2021 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
35 54/2021/NĐ-CP 20/05/2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
36 55/2021/NĐ-CP 23/05/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
37 135/2020/NĐ-CP 17/11/2020 Quy định tuổi nghỉ hưu
38 148/2020/NĐ-CP 17/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
39 112/2020/NĐ-CP 17/09/2020 Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
40 119/2020/NĐ-CP 06/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây