Văn bản theo cơ quan ban hành: Chính phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
21 135/2020/NĐ-CP 17/11/2020 Quy định tuổi nghỉ hưu
22 148/2020/NĐ-CP 17/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
23 112/2020/NĐ-CP 17/09/2020 Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
24 119/2020/NĐ-CP 06/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
25 120/2020/NĐ-CP 06/10/2020 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
26 123/2020/NĐ-CP 18/10/2020 Quy định về hóa đơn, chứng từ
27 125/2020/NĐ-CP 18/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
28 126/2020/NĐ-CP 18/10/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
29 130/2020/NĐ-CP 29/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
30 91/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
31 108/2020/NĐ-CP 13/09/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
32 107/2020/NĐ-CP 13/09/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
33 106/2020/NĐ-CP 09/09/2020 Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
34 104/2020/NĐ-CP 03/09/2020 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
35 101/2020/NĐ-CP 27/08/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
36 100/2020/NĐ-CP 14/10/2020 Về kinh doanh hàng miễn thuế
37 108/NQ-CP 16/07/2020 Về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
38 82/2020/NĐ-CP 14/07/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
39 79/2020/NĐ-CP 07/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
40 69/2020/NĐ-CP 23/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây