Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên - Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
81 3199/QÐ-BTNMT 14/12/2017 Ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
82 3202/QÐ-BTNMT 15/12/2017 Về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Kon Tum
83 01/VBHN-BTNMT 17/03/2015 Văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
84 40/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Văn bản số 40/2017/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước
85 41/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
86 44/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Văn bản số 44/2017/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím
87 45/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
88 42/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Văn bản số 42/2017/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
89 43/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Văn bản số 43/2017/TT-BTNMT: quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
90 32/2017/TT-BTNMT 29/09/2017 Văn bản số 32/2017/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn
91 27/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Văn bản số 27/2017/TT-BTNMT: Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
92 46/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
93 39/2017/TT-BTNMT 16/10/2017 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000
94 26/2017/TT-BTNMT 11/09/2017 Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
95 09/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật CSDL viễn thám quốc gia
96 10/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1/5.000, 1/10.000, 1/500.000, 1/1.000.000
97 08/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
98 52/2016/TT-BTNMT 30/12/2016 Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1
99 47/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia
100 48/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Quy định kỹ thuật Cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây