Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên - Môi trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 08/VBHN-BTNMT 19/09/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
2 01/2023/TT-BTNMT 13/03/2023 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh
3 24/2022/TT-BTNMT 30/12/2022 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn
4 19/2022/TT-BTNMT 19/12/2022 Ban hành Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý.
5 20/2022/TT-BTNMT 19/12/2022 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất
6 22/2022/TT-BTNMT 20/12/2022 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn
7 4023/QĐ-BTNMT 30/12/2022 Đính chính Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
8 23/2022/TT-BTNMT 26/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
9 16/2022/TT-BTNMT 13/11/2022 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000
10 11/2022/TT-BTNMT 20/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
11 15/2022/TT-BTNMT 27/10/2022 Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn -bức xạ cực tím
12 3323/QĐ-BTNMT 01/12/2022 Về việc đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
13 14/2022/TT-BTNMT 27/10/2022 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng
14 13/2022/TT-BTNMT 27/10/2022 Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp
15 1586/BTNMT-CNTT 05/09/2022 V/v triển khai kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
16 09/2022/TT-BTNMT 26/07/2022 Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường
17 08/2022/TT-BTNMT 05/07/2022 Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
18 05/2022/TT-BTNMT 30/06/2022 Ban hành định mức kinh tế -kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
19 07/2022/TT-BTNMT 30/06/2022 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000
20 06/2022/TT-BTNMT 30/06/2022 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây