Văn bản theo người ký: Lê Văn Thành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 16/2022/NĐ-CP 27/01/2022 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
2 08/2022/NĐ-CP 09/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
3 06/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
4 05/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
5 03/2022/NĐ-CP 05/01/2022 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
6 02/2022/NĐ-CP 05/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
7 46/2022/NĐ-CP 12/07/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
8 44/2022/NĐ-CP 28/06/2022 Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
9 45/2022/NĐ-CP 06/07/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
10 10/2022/QĐ-TTg 05/04/2022 Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha
11 1970/QĐ-TTg 22/11/2021 Phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
12 69/2021/NĐ-CP 14/07/2021 Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
13 1316/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
14 66/2021/NĐ-CP 05/07/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
15 18/2021/QĐ-TTg 21/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
16 20/2021/QĐ-TTg 02/06/2021 Ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai
17 54/2021/NĐ-CP 20/05/2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
18 55/2021/NĐ-CP 23/05/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây