Văn bản theo người ký: Vũ Quang An

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 27/QĐ-VPĐKĐĐ 08/06/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Kon Plông
2 28/QĐ-VPĐKĐĐ 08/06/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Kon Rẫy
3 21/QĐ-VPĐKĐĐ 06/06/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 872119 của hộ ông(bà) A Khi tại xã đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
4 17/QĐ-VPĐKĐĐ 04/06/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Y 888891 của Hộ ông (bà) Đào Hồng Riêng tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
5 14/QĐ-VPĐKĐĐ 31/05/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số M 162135 của Hộ ông A Hùng tại xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum"
6 12/QĐ-VPĐKĐĐ 30/05/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AB 557314 cấp cho ông Nguyễn Xuân Núi trên địa bàn huyện Đăk Hà
7 06/QĐ-VPĐKĐĐ 25/05/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 505173 cấp cho ông Lê Nhơn và bà Ngô Thị Khánh trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
8 07/QĐ-VPĐKĐĐ 28/05/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AM 444851 cấp cho Hộ bà Ngô Thị Dung và ông Lê Văn Một tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
9 04/QĐ-VPĐKĐĐ 25/05/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 237034 cấp cho ông Văn Hồng trên địa bàn huyện Kon Rẫy
10 05/QĐ-VPĐKĐĐ 25/05/2023 V/v huỷ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số X149269 cấp cho Hộ ông Nguyễn Tiến Vị trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
11 01/QĐ-VPĐKĐĐ 24/05/2023 V/v huỷ Trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 626997 cấp cho Nguyễn Thị Thảo tại Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
12 02/QĐ-VPĐKĐĐ 24/05/2023 V/v huỷ Trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 321416 cấp cho Hộ ông Hồ Thanh Bình và bà An Thị Băng trên địa bàn huyện Đăk Tô
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây