Văn bản theo người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
39 72/2020/QH14 17/01/2020 Luật Bảo vệ môi trường
40 1033/2020/UBTVQH14 16/10/2020 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
41 979/2020/UBTVQH14 27/07/2020 Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường
42 974/2020/UBTVQH14 13/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm
43 65/2020/QH14 19/06/2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội
44 63/2020/QH14 18/06/2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
45 62/2020/QH14 17/06/2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây Dựng
46 61/2020/QH14 17/06/2020 Luật Đầu tư
47 60/2020/QH14 17/06/2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
48 58/2020/QH14 16/06/2020 Luật Hoà giải, đối thoại tại toà an
49 57/2020/QH14 16/06/2020 Luật Thanh niên
50 56/2020/QH14 10/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
51 54/2019/QH14 26/11/2019 Luật chứng khoán
52 46/2019/QH14 21/11/2019 Luật Thư viện
53 751/2019/UBTVQH14 16/08/2019 Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
54 39/2019/QH14 13/06/2019 Luật đầu tư công
55 38/2019/QH14 13/06/2019 Luật Quản lý thuế
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây