Văn bản theo người ký: Nguyễn Văn Hòa

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 27/2020/QĐ-UBND 12/10/2020 Ban hành quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2 26/2020/QĐ-UBND 04/10/2020 Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3 24/2020/QĐ-UBND 13/09/2020 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
4 20/2020/QĐ-UBND 23/06/2020 Về việc phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập cácquy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5 15/2020/QĐ-UBND 10/05/2020 Ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử -văn hóa và danh thắng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6 10/2020/QĐ-UBND 10/03/2020 Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
7 09/2020/QĐ-UBND 20/02/2020 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum
8 08/2020/QĐ-UBND 19/02/2020 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra,kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9 07/2020/QĐ-UBND 17/02/2020 Quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Kon Tum đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và quốc gia
10 06/2020/QĐ-UBND 12/02/2020 Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
11 05/2020/QĐ-UBND 09/02/2020 Phê duyệt Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12 04/2020/QĐ-UBND 19/01/2020 Sửa đổi, bổ sung Quy định mức đạt chuẩn bộ tiêu chí về xã nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
13 03/2020/QĐ-UBND 19/01/2020 Phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14 02/2020/QĐ-UBND 16/01/2020 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hế thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15 54/NQ-HĐND 26/10/2020 V/v Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phân phố tại phương Trường Chinh, thành phố kon Tum, tỉnh Kon Tum.
16 51/NQ-HĐND 26/10/2020 Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum ( Lần 2).
17 739/QĐ-UBND(CT) 21/10/2020 Phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
18 730/QĐ-UBND(CT) 17/10/2020 Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính bổ sung; thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện,cấp xã trên địa bàn tỉnh
19 25/2020/QĐ-UBND 28/09/2020 Sửa đổi, bổ sung tên gọi của Quyết định và một số điều của Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
20 3701/KH-UBND 29/09/2020 Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây