Văn bản theo người ký: Vũ Quang An

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 230/QĐ-VPĐKĐĐ 07/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số G 170282 của bà Nguyễn Thị Hoa tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
2 225/QĐ-VPĐKĐĐ 02/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 01 và số 02 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AP 844030 của ông Dương Công Trình và bà Nguyễn Thị Thương tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
3 223/QĐ-VPĐKĐĐ 01/11/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số X 144039 của Hộ ông (bà) Đặng Hồng Khánh tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
4 212/QĐ-VPĐKĐĐ 19/10/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 147988 cấp cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng trên địa bàn huyện Đăk Hà
5 198/QĐ-VPĐKĐĐ 11/10/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Đăk Hà. (05GCN)
6 199/QĐ-VPĐKĐĐ 11/10/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Kon Rẫy. (12GCN)
7 200/QĐ-VPĐKĐĐ 11/10/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Đăk Tô. (31GCN)
8 192/QĐ-VPĐKĐĐ 03/10/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 251565 cấp cho Hộ ông Nguyễn Đình Liễu và bà Nguyễn Thị Lý trên địa bàn huyện Đăk Hà
9 193/QĐ-VPĐKĐĐ 04/10/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 626171 của ông Trần Tuấn Sơn và bà Mai Thị Bích Đào tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
10 181/QĐ-VPĐKĐĐ 21/09/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 809972 cấp cho ông Trần Minh và bà Lê Thị Tám trên địa bàn huyện Đăk Glei
11 176/QĐ-VPĐKĐĐ 14/09/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Y 883185 của Hộ ông Đinh Xuân Đoát tại xã Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
12 175/QĐ-VPĐKĐĐ 14/09/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 359816 cấp cho Hộ A Ranh và bà Y Nhở trên địa bàn huyện Kon Plông
13 168/QĐ-VPĐKĐĐ 07/09/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 915381 cấp cho ông A Phun và bà Y Ri Na trên địa bàn huyện Đăk Hà
14 163/QĐ-VPĐKĐĐ 24/08/2023 V/v hủy Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số C 434707 của Ông Nguyễn Thanh Diệp tại Khóm 6, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
15 160/QĐ-VPĐKĐĐ 23/08/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 359248 của hộ ông A Bân và bà Y Thuận tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
16 155/QĐ-VPĐKĐĐ 22/08/2023 Về việc thu hồi đưa vào lưu trữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Đăk Hà (09 GCN)
17 156/QĐ-VPĐKĐĐ 23/08/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 510554 cấp cho ông Hoàng Khoa Anh và bà Trần Thị Tuyết Ngọc trên địa bàn huyện Đăk Tô
18 157/QĐ-VPĐK 23/08/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 212107 cấp cho ông Hoàng Khoa Anh và bà Trần Thị Tuyết Ngọc trên địa bàn huyện Đăk Tô
19 159/QĐ-VPĐKĐĐ 23/08/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Đ 490575 của hộ ông A Hinh tại xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
20 147/QĐ-VPĐKĐĐ 15/08/2023 V/v hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Đ 491842 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Huệ trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây