Văn bản theo người ký: Trần Thị Nga

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3941/UBND-KGVX 18/10/2020 V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
2 3073/UBND-KGVX 18/08/2020 V/v đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch COVID-19
3 2968/UBND-KGVX 11/08/2020 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
4 2831/UBND-KGVX 03/08/2020 Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
5 2646/UBND-KSTTHC 23/07/2020 V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
6 506/QĐ-UBND 20/07/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7 461/QĐ-UBND(CT) 06/07/2020 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8 460/QĐ-UBND(CT) 06/07/2020 Phê duyệt Danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
9 313/QĐ-UBND(CT) 20/05/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10 1129/KH-UBND 06/04/2020 Triển khai thử nghiệm Trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum
11 1199/UBND-KGVX 10/04/2020 V/v tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
12 1139/UBND-KGVX 07/04/2020 V/v thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế tại nhà/lưu trú để phòng, chống dịch Covid-19hiêm biện pháp cách ly y tế tại nhà/lưu trú để phòng, chống dịch Covid-19
13 1130/UBND-KGVX 06/04/2020 V/v tiếp tục triển khai quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
14 578/UBND-KGVX 27/02/2020 về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
15 189/KH-UBND 19/01/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
16 68/KH-UBND 07/01/2020 Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2020
17 146/UBND-KGVX 14/01/2020 về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2020
18 102/UBND -KGVX 09/01/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.
19 2609/KH-UBND 07/10/2019 Triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
20 776/KH-UBND 08/04/2019 Về triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây