STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1441 13/2017/QĐ-UBND 13/03/2017 Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum
1442 09/2017/QĐ-UBND 21/02/2017 V/v đề xuất ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lýthống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1443 07/2017/QĐ-UBND 15/02/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 và Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
1444 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
1445 06/2017/QĐ-UBND 25/01/2017 V/v Quy định chức năng nhiệm vụ CCTC Sở Thông tin Truyền thông
1446 05/2017/QĐ-UBND 23/01/2017 Ban hành quy định về Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1447 04/2017/QĐ-UBND 23/01/2017 Ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
1448 157/UBND-NNTN 17/01/2017 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1449 32/2017/TT-BTTTT 15/01/2017 Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
1450 13/QĐ-UBND 11/01/2017 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường
1451 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
1452 52/2016/TT-BTNMT 30/12/2016 Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1
1453 61/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 V/v Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1454 60/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 Về việc bãi bỏ một số chính sách đặc thù đối với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1455 57/2016/QĐ-UBND 29/12/2016 Ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017.
1456 48/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Quy định kỹ thuật Cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000
1457 47/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia
1458 164/2016/NĐ-CP 24/12/2016 Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
1459 54/2016QĐ-UBND 20/12/2016 V/v bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh Kon tum ban hành
1460 158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây