STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1281 27/2014/QĐ-UBND 26/04/2014 Ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ đất đai để thực hiện nghĩa vụ tài chính và quy trình ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1282 25/2014/QĐ-UBND 24/04/2014 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Kon Tum
1283 26/2014/QĐ-UBND 23/04/2014 V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh Kon Tum)
1284 23/2014/QĐ-UBND 11/04/2014 Ban hành Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm trong báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1285 19/2014/QĐ-UBND 11/03/2014 V/v quy trình cụ thể về quy mô công trình và thời gian của giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1286 10/2014/QĐ-UBND 30/01/2014 V/v quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1287 09/2014/QĐ-UBND 29/01/2014 V/v ban hành Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1288 53/2013/QĐ-UBND 27/01/2014 V/v ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh kon tum
1289 07/2014/QĐ-UBND 27/01/2014 Sửa đổi, bổ sung QĐ số 75/2009/QĐ-UBND về việc Quy định cụ thể về hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất
1290 55/2013/QĐ-UBND 31/12/2013 V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1291 56/2013/QĐ-UBND 31/12/2013 Ban hành quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1292 54/2013/QĐ-UBND 31/12/2013 V/v ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1293 51/2013/QĐ-UBND 26/12/2013 V/v ban hành quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1294 50/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 V/v ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1295 45/2013/QH13 29/11/2013 Luật Đất đai 2013
1296 45/2013/QH13 29/11/2013 Luật đất đai
1297 HP-2013 28/11/2013 Hiến pháp năm 2013 ngày 28/11/2013
1298 44/2013/QH13 26/11/2013 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
1299 43/2013/QH13 26/11/2013 Luật đấu thầu
1300 42/2013/QH13 25/11/2013 Luật tiếp công dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây