STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1281 52/2015/QĐ-UBND 22/12/2015 V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1282 50/2015/QĐ-UBND 21/12/2015 Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
1283 187/QĐ-STNMT 20/12/2015 Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường
1284 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV 07/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính
1285 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV 07/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
1286 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV 07/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường
1287 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV 07/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn
1288 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV 07/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường
1289 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV 07/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ
1290 46/2015/QĐ-UBND 29/11/2015 Ban hành Quy định tiêu chí bổ sung, phương pháp đánh giá, trình tự thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa","Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1291 100/2015/QH13 26/11/2015 Bộ luật hình sự
1292 96/2015/QH13 24/11/2015 Luật trưng cầu ý dân
1293 97/2015/QH13 24/11/2015 Luật phí và lệ phí
1294 91/2015/QH13 23/11/2015 Bộ luật dân sự
1295 90/2015/QH13 22/11/2015 Luật Khí tượng thủy văn 2015
1296 90/2015/QH13 22/11/2015 Luật khí tượng thủy văn
1297 89/2015/QH13 22/11/2015 Luật thống kê
1298 88/2015/QH13 19/11/2015 Luật kế toán
1299 86/2015/QH13 18/11/2015 Luật an toàn thông tin mạng
1300 44/2015/QĐ-UBND 18/10/2015 Ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định quyết toán và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm do địa phương quản lý
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây