STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
4761 37/2014/QĐ-UBND 20/07/2014 V/v ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020
4762 34/2014/QĐ-UBND 29/06/2014 V/v quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh và hộ nghèo ở các xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ
4763 55/2014/QH11 22/06/2014 Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.
4764 55/2014/QH13 22/06/2014 Luật bảo vệ môi trường
4765 53/2014/QH13 19/06/2014 Luật công chứng
4766 52/2014/QH13 18/06/2014 Luật hôn nhân và gia đình
4767 51/2014/QH13 18/06/2014 Luật phá sản
4768 50/2014/QH13 17/06/2014 Luật xây dựng
4769 49/2014/QH13 17/06/2014 Luật đầu tư công
4770 48/2014/QH13 16/06/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11
4771 14/2014/TT-BTP 14/05/2014 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
4772 27/2014/QĐ-UBND 25/04/2014 Ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ đất đai để thực hiện nghĩa vụ tài chính và quy trình ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4773 25/2014/QĐ-UBND 23/04/2014 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Kon Tum
4774 26/2014/QĐ-UBND 22/04/2014 V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh Kon Tum)
4775 23/2014/QĐ-UBND 10/04/2014 Ban hành Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm trong báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4776 117-QĐ/BCSĐTNMT 10/04/2014 Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nghành tài nguyên và môi trường
4777 19/2014/QĐ-UBND 10/03/2014 V/v quy trình cụ thể về quy mô công trình và thời gian của giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4778 10/2014/QĐ-UBND 29/01/2014 V/v quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4779 09/2014/QĐ-UBND 28/01/2014 V/v ban hành Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4780 53/2013/QĐ-UBND 26/01/2014 V/v ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh kon tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây