STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
4421 01/2015/QĐ-UBND 11/01/2015 V/v ban hành quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4422 79/2014/QĐ-UBND 30/12/2014 V/v ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4423 77/2014/QĐ-UBND 30/12/2014 V/v ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015
4424 76/2014/QĐ-UBND 28/12/2014 V/v sửa đổi Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020
4425 74/2014/QĐ-UBND 24/12/2014 Ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4426 71/2014/QĐ-UBND 21/12/2014 Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
4427 72/2014/QĐ-UBND 21/12/2014 V/v ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4428 68/2014/QĐ-UBND 01/12/2014 V/v ban hành mức hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ
4429 67/2014/QĐ-UBND 30/11/2014 V/v ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum
4430 68/2014/QH13 25/11/2014 Luật doanh nghiệp
4431 67/2014/QH13 25/11/2014 Luật đầu tư
4432 66/2014/QH13 24/11/2014 Luật kinh doanh bất động sản
4433 64/2014/QH13 24/11/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12
4434 65/2014/QH13 24/11/2014 Luật nhà ở
4435 64/2014/QĐ-UBND 19/11/2014 Quy định về khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4436 60/2014/QH13 19/11/2014 Luật hộ tịch
4437 58/2014/QH13 19/11/2014 Luật bảo hiểm xã hội
4438 59/2014/QH13 19/11/2014 Luật căn cước công dân
4439 63/2014/QĐ-UBND 18/11/2014 V/v ban hành Quy trình bán, cho thuê nhà ở cũ và bàn giao, tiếp nhận quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4440 62/2014/QĐ-UBND 17/11/2014 V/v quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây