STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
4281 09/2017/QH14 18/06/2017 Luật Du lịch
4282 07/2017/QH14 18/06/2017 Luật Chuyển giao công nghệ
4283 08/2017/QH14 18/06/2017 Luật Thủy lợi
4284 73/2017/NĐ-CP 13/06/2017 Nghị định của Chính phủ về Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
4285 526/QĐ-UBND 12/06/2017 Về việc phê duyệt Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
4286 04/2017/QH14 11/06/2017 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
4287 08/2017/TT-BTNMT 05/06/2017 Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
4288 10/2017/TT-BTNMT 05/06/2017 Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1/5.000, 1/10.000, 1/500.000, 1/1.000.000
4289 09/2017/TT-BTNMT 05/06/2017 Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật CSDL viễn thám quốc gia
4290 27/2017/QĐ-UBND 04/06/2017 Ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4291 24/2017/QĐ-UBND 18/05/2017 Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan
4292 1262/UBND-NNTN 15/05/2017 Văn bản số 1262/UBND-NNTN: V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2017
4293 59/2017/NĐ-CP 11/05/2017 Nghị định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
4294 02/2017/BNV 11/05/2017 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp lương trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
4295 38/NQ-CP 24/04/2017 Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"
4296 19/2017/QĐ-UBND 11/04/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức cán bộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
4297 265/QĐ-UBND 03/04/2017 Vv phê duyệt Phương án kinh tế kỹ thuật và dự toán Đo đạc thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, GPMB diện tích đất trồng cao su của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum
4298 37/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị địnhQuy định điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
4299 36/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4300 33/2017/NĐ-CP 02/04/2017 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây