STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
4261 32/2016/QĐ-UBND 28/07/2016 V/v bãi bỏ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Kon Tum
4262 31/2016/QĐ-UBND 27/07/2016 V/v Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 15 và bãi bỏ khoản 10 Điều 3 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2016; bãi bỏ Điều 3 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2012 và Điều 3 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Kon Tum
4263 60/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
4264 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV 29/06/2016 Thông tư liên tịch quy định về kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
4265 12/2016/TTLT/BTNMT-BTC 23/06/2016 Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
4266 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT 21/06/2016 Thông tư liên tịch quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
4267 26/2016/QĐ-UBND 21/06/2016 V/v Ban hành Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4268 27/2016/QĐ-UBND 21/06/2016 V/v Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4269 25/2016/QĐ-UBND 19/06/2016 Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật.
4270 24/2016/QĐ-UBND 16/06/2016 V/v Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4271 22/2016/QĐ-UBND 29/05/2016 Về việc bãi bỏ Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học và chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại tỉnh.
4272 21/2016/QĐ-UBND 23/05/2016 Về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
4273 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT 15/05/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
4274 19/2016/QĐ-UBND 15/05/2016 Ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4275 38/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
4276 40/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
4277 15/2016/QĐ-UBND 12/05/2016 Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020
4278 14/2016/QĐ-UBND 11/05/2016 Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4279 104/2016/QH13 05/04/2016 Luật tiếp cận thông tin
4280 103/2016/QH13 04/04/2016 Luật báo chí
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây