Miễn nhiệm Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Số kí hiệu 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/07/2018
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tổ chức, Bộ máy
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Kon Tum
Người ký Nguyễn Văn Hùng

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Nghị quyết"

06-NQ/TW 04/11/2016 NGHỊ QUYẾT 06-NQ/TW NĂM 2016 THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH NƯỚC TA THAM GIA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
38/NQ-CP 24/04/2017 Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"
49/NQ-CP 09/07/2014 Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới
22-NQ/TW 09/04/2013 Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế
31/NQ-CP 12/05/2014 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây